Hlavní obsah

pomyšlení

Podstatné jméno, rod střední

  • na co thought of sthNesnesu pomyšlení, že ...I can't bear to think that ...třást se při pomyšlení ...tremble to think/at the thought of ..., dread to think ...

Vyskytuje se v

pomyslet: Když jen pomyslím, jak ...When I think of how ...

pouhý: Při pouhém pomyšlení na to jsem se otřásl.The mere thought of it made me shiver.

tremble: tremble to thinktřást se při pomyšlení

sicken: This thought sickens me.Z toho pomyšlení se mi dělá nanic/špatně.

attendance: dance attendance on sbobskakovat koho, dělat pomyšlení komu