Hlavní obsah

čin

Podstatné jméno, rod mužský

  • action, act(skutek) deedtrestný čincriminal offence, criminal act, (zločin) crimepřistihnout koho při činucatch sb in the act

Vyskytuje se v

dopadnout: dopadnout koho při činucatch sb in the act/red-handed, hovor. nail sb

místo: místo činucrime scene, scene of the crime

muž: muž činudoer

nachytat: nachytat koho při činucatch sb red-handed

napomáhat: práv. napomáhat při trestném činuaid and abet

ohledání: ohledání místa činucrime scene investigation, zkr. CSI

trestný: práv. trestný čin(criminal) offence, zločin crime, criminal act

zdraví: Cheers!, hovor. Chin-chin!, po kýchnutí Bless you!Na zdraví!

brada: have a double chinmít dvojitou bradu podbradek

chytit: chytit koho při činucatch sb red-handed, catch sb in the act

přistihnout: Byl přistižen při činu.He was caught in the act.

hlava: (Keep your) chin up!, Cheer up!Hlavu vzhůru!

abet: napomáhání trestnému činu komu, spolupachatelstvípráv. aiding and abetting sb

act: trestný činpráv. criminal act

chin: double chindvojitá brada

constitute: zakládat skutkovou podstatu trestného činupráv. constitute a crime

crime: místo činuscene of the crime, crime scene

criminal: trestný čincriminal act

curtain: chin curtainvousy Lincoln přes bradu od ucha k uchu, ale ne pod nosem

ex: retroaktivní, s retroaktivním účinkem, po činu (ustavený)ex post facto

hate: trestný čin z nesnášenlivosti násilí proti skupině či jednotlivci z důvodu rasové či jiné nesnášenlivostihate crime

heroic: hrdinské činyheroic deeds

minor: méně závažný trestný činminor offence

move: přimět/vyprovokovat koho k činumove sb to action

offence: trestný činpráv. criminal offence

scene: místo (zlo)činucrime scene, scene of the crime

traitorous: zrada, zrádný čina traitorous act

try: projednávat trestný čin ve zkráceném řízenítry an offence summarily

violence: násilný činact of violence

account for: Bude se za svůj čin muset zodpovídat.He will have to account for his action.

heroism: hrdinský činact of heroism

our: Jsme odpovědní za své činy.We are responsible for our actions.

catch: chytit koho při činucatch sb in the act

čin: trestný čincriminal offence, criminal act, zločin crime