Hlavní obsah

čin

Podstatné jméno, rod mužský

  • action, act(skutek) deedtrestný čincriminal offence, criminal act, (zločin) crimepřistihnout koho při činucatch sb in the act

Vyskytuje se v

abet: práv. aiding and abetting sbnapomáhání trestnému činu komu, spolupachatelství

act: práv. criminal acttrestný čin

constitute: práv. constitute a crimezakládat skutkovou podstatu trestného činu

crime: scene of the crime, crime scenemísto činu

criminal: criminal acttrestný čin

criminal: criminal charge(s)obvinění z trestného činu

curtain: chin curtainvousy Lincoln přes bradu od ucha k uchu, ale ne pod nosem

fact: after the factex post, až po tom, až po činu

fact: before the factpřed spácháním činu, před činem vykonaný ap.

hate: hate crimetrestný čin z nesnášenlivosti násilí proti skupině či jednotlivci z důvodu rasové či jiné nesnášenlivosti

heroic: heroic deedshrdinské činy

minor: minor offenceméně závažný trestný čin

move: move sb to actionpřimět/vyprovokovat koho k činu

offence: práv. criminal offencetrestný čin

offence: práv. indictable/minor offencepráv. žalovatelný/méně závažný trestný čin

offence: práv. violent offencenásilný trestný čin

right: catch sb dead/BrE bang to rightschytit koho (přímo) při činu

scene: crime scene, scene of the crimemísto (zlo)činu

traitorous: a traitorous actzrada, zrádný čin

try: try an offence summarilyprojednávat trestný čin ve zkráceném řízení

violence: act of violencenásilný čin

violence: violence against the personnásilný trestný čin

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

heroism: act of heroismhrdinský čin

our: We are responsible for our actions.Jsme odpovědní za své činy.

stubbly: He has a stubbly chin.Má (na bradě) strniště.

catch: catch sb in the actchytit koho při činu

dopadnout: dopadnout koho při činucatch sb in the act/red-handed, hovor. nail sb

hrdinský: hrdinské činyheroic deeds

místo: místo činucrime scene, scene of the crime

muž: muž činudoer

nachytat: nachytat koho při činucatch sb red-handed

napomáhat: práv. napomáhat při trestném činuaid and abet

ohledání: ohledání místa činucrime scene investigation, zkr. CSI

trestný: práv. trestný čin(criminal) offence, zločin crime, criminal act

trestný: spáchat trestný čincommit a crime/an offence

zdraví: Na zdraví!Cheers!, hovor. Chin-chin!, po kýchnutí Bless you!

brada: mít dvojitou bradu podbradekhave a double chin

chytit: chytit koho při činucatch sb red-handed, catch sb in the act

přistihnout: Byl přistižen při činu.He was caught in the act.

hlava: Hlavu vzhůru!(Keep your) chin up!, Cheer up!

chin: double chindvojitá brada

chin: chin strappodbradník přilby ap.

chin: chin restpodbradek houslí ap.

chin: hovor. Chin up!Hlavu vzhůru!