Hlavní obsah

act [ækt]

Sloveso

  1. jednat, činitpráv. act bona fidejednat v dobré víře
  2. act on sth řídit se čím, jednat podle čeho o radách ap.
  3. počínat si, chovat se určitým způsobemact suspiciouslychovat se podezřele
  4. as sb/sth působit/sloužit/fungovat/působit/vystupovat jako kdo/co mít funkci, práci ap., dělat koho/co
  5. sb/sth hrát si na koho/co, předstírat, dělat coact the fooldělat ze sebe blbce, dělat blbéhoact the innocentdělat nevinného, předstírat nevinu
  6. act for sb/on sb's behalf jednat čím jménem, zastupovat koho, být v čích službách právník ap.
  7. on sb/sth působit na koho/co síla, látka ap.
  8. hrát roli ve filmu

Vyskytuje se v

act up: be acting upzlobit, blbnout, být rozhašený špatně fungovat

age: act one's agechovat se přiměřeně svému věku

play-act: be play-actinghrát to, předstírat, hrát divadýlko

riot: read sb the riot actdůrazně napomenout, ostře pokárat koho

sabotage: (act of) sabotagesabotáž, sabotérský čin

support: support (act)předkapela, předzpěvák, předskokan na koncertě ap.

abortion: abortion law/actinterrupční zákon

acting: voice actingdabink, dabování, namlouvání postav

authority: act on the authorityjednat na základě pravomoci

criminal: criminal acttrestný čin

disappear: disappearing act(kouzelné) zmizení trik ap.

fiduciary: práv. act in a fiduciary capacityjednat jako zmocněnec

general: práv. general actzákon s obecnou platností

homestead: Homestead Actzákon o přidělování půdy osadníkům 1862

interest: act in the interest of sbjednat v zájmu koho

interest: act against the interest of sbjednat na úkor/v neprospěch čích zájmů

juggling act: do a juggling actsnažit se dělat několik věcí najednou

long: long-actingdlouhodobě působící lék ap.

opening: opening actpředprogram, vystoupení předskokana před hlavním programem

parliament: BrE Act of Parliamentzákon schválený parlamentem

Samaritan: Good Samaritan Law/Actzákon chránící před žalobami zdravotnický personál ap.

set: set sth by an actstanovit zákonem co

sexual: sexual reproduction/actpohlavní rozmnožování/akt

traitorous: a traitorous actzrada, zrádný čin

transgressive: transgressive actpřekročení (morálních) pravidel

trigger: act as a trigger for sthodstartovat, zapříčinit, přivodit co

violence: act of violencenásilný čin

heroism: act of heroismhrdinský čin

catch: catch sb in the actchytit koho při činu

high wire: be on a high wire, perform a high-wire actpohybovat se na tenkém ledě, balancovat na ostří nože