Hlavní obsah

acting [ˈæktɪŋ]

Podstatné jméno

  • herectví, hraní hercevoice actingdabink, dabování, namlouvání postav

Vyskytuje se v

act: act onsth řídit se čím, jednat podle čeho o radách ap.

act: act for sb/on sb's behalfjednat čím jménem, zastupovat koho, být v čích službách právník ap.

act: catch sb in the act of doing sthchytit koho při činu

act up: be acting upzlobit, blbnout, být rozhašený špatně fungovat

age: act one's agechovat se přiměřeně svému věku

play-act: be play-actinghrát to, předstírat, hrát divadýlko

riot: read sb the riot actdůrazně napomenout, ostře pokárat koho

sabotage: (act of) sabotagesabotáž, sabotérský čin

support: support (act)předkapela, předzpěvák, předskokan na koncertě ap.

abortion: abortion law/actinterrupční zákon

act: práv. act bona fidejednat v dobré víře

act: act suspiciouslychovat se podezřele

act: act the fooldělat ze sebe blbce, dělat blbého

act: act the innocentdělat nevinného, předstírat nevinu

act: práv. criminal acttrestný čin

act: hovor. put on an acthrát divadýlko, předstírat

act: play in three actshra o třech dějstvích

act: one-act playjednoaktovka

authority: act on the authorityjednat na základě pravomoci

criminal: criminal acttrestný čin

disappear: disappearing act(kouzelné) zmizení trik ap.

fiduciary: práv. act in a fiduciary capacityjednat jako zmocněnec

general: práv. general actzákon s obecnou platností

homestead: Homestead Actzákon o přidělování půdy osadníkům 1862

interest: act in the interest of sbjednat v zájmu koho

interest: act against the interest of sbjednat na úkor/v neprospěch čích zájmů

juggling act: do a juggling actsnažit se dělat několik věcí najednou

long: long-actingdlouhodobě působící lék ap.

opening: opening actpředprogram, vystoupení předskokana před hlavním programem

parliament: BrE Act of Parliamentzákon schválený parlamentem

Samaritan: Good Samaritan Law/Actzákon chránící před žalobami zdravotnický personál ap.

set: set sth by an actstanovit zákonem co

sexual: sexual reproduction/actpohlavní rozmnožování/akt

traitorous: a traitorous actzrada, zrádný čin

transgressive: transgressive actpřekročení (morálních) pravidel

trigger: act as a trigger for sthodstartovat, zapříčinit, přivodit co

violence: act of violencenásilný čin

heroism: act of heroismhrdinský čin

catch: catch sb in the actchytit koho při činu

high wire: be on a high wire, perform a high-wire actpohybovat se na tenkém ledě, balancovat na ostří nože

čin: trestný čincriminal offence, criminal act, zločin crime

čin: přistihnout koho při činucatch sb in the act

dopadnout: dopadnout koho při činucatch sb in the act/red-handed, hovor. nail sb

jméno: jednat jménem kohoact on the behalf of sb, act on sb's behalf, act for sb

nátlak: jednat pod nátlakemact under pressure

pohlavní: pohlavní styksexual intercourse, sex act, práv. carnal knowledge

právní: právní úkonlegal act

simulovat: sport. simulovat faul ve fotbaledive, play-act

trestný: práv. trestný čin(criminal) offence, zločin crime, criminal act

úkon: práv. právní úkonlegal act, hl. majetkový ap. legal transaction

znění: ve znění zákona ...as amended by act ...

dějství: hra o třech dějstvíchthree-act play, play in three acts

doopravdy: Jenom to hrál. Nebylo to doopravdy.He was just acting. It wasn't for real.

hloupost: To byla hloupost. To jsi neměl dělat.That was a stupid thing to do., That was a stupid act.

chytit: chytit koho při činucatch sb red-handed, catch sb in the act

o: hra o třech dějstvíchthree-act play, play in three acts

přistihnout: Byl přistižen při činu.He was caught in the act.

skrupule: být bez skrupulíhave no scruples, be unscrupulous, act without scruples

ukvapit se: Ukvapil jsem se.I acted rashly.

výkon: špatné herecké výkonypoor/bad acting

výstup: živý výstuplive act

zachovat se: Zachoval se čestně.He acted honestly.

zastoupení: jednat v zastoupení kohoact on behalf of sb

zlobit: Televize nějak zlobí.The TV is acting/playing up.