Hlavní obsah

dopadnout

Dokonavé sloveso

  1. (padnout dolů) kam fall (down)(přistát ap.) land swh, na co(narazit) impact (on) sthdopadnout na zemfall (down) on the ground
  2. přen.(postihnout) na koho/co affect sb/sth, impact on sb/sth
  3. (průběh ap.) jak turn/work/come out(dle předpokladu) come off(skončit) end (up)dopadnout dobře/špatněcome off/turn out well/badly, (pochodit) fare well/badly
  4. (chytit) koho catch, capture sb(prchajícího zločince též) form. apprehend sb, hunt sb downdopadnout koho při činucatch sb in the act/red-handed, hovor. nail sb

Vyskytuje se v

špatně: špatně dopadnoutturn out badly

come out: He came out very badly.Dopadl velice špatně.

impact: A large object impacted the Earth.Na Zemi dopadl velký objekt.

turn out: It turned out fine.Dopadlo to dobře.