Hlavní obsah

zapadnout

Dokonavé sloveso

  1. (padnout za něco) kam fall behind sth/swh(o jazyku v hrdle též) fall back
  2. (zabořit se) kam get stuck in sth, sink into sth(do bláta) mire in sth
  3. (o slunci ap.) kam go down, set, sink swhSlunce zapadlo (za obzor).The sun set behind/dipped below the horizon.
  4. expr.(zajít dovnitř) kam dive, duckexpr.(pokradmu) slope into sth
  5. (zaniknout) kde disappear in sth(myšlenka, dílo ap.) slip through the cracks(upadnout v zapomnění) sink into oblivion
  6. (zavřít se) lock (into position), close, snap shut
  7. (pasovat) do čeho fit in sthtech. (soukolí ap.) engage, (inter)mesh with sthpřen. (do sebe logicky) click into place

Vyskytuje se v

bob: bob (down)zapadnout, zmizet, přikrčit se, skrčit se ztratit se z výhledu

snap: snap togetherzacvaknout, zapadnout (do sebe) díly skládanky ap.

unacknowledged: go unacknowledgedzůstat/proběhnout bez povšimnutí, vyšumět, zapadnout