Hlavní obsah

vyjít

Dokonavé sloveso

 1. (jít ven) odkud go out(přijít ven) come out of/from sth(opustit místo) leave sth
 2. vyjít (si) (vydat se) set out, start outvyjít si (na procházku)go for a walkpřen. vyjít komu vstříc snažit se vyhovětbe forthcoming, be willing to help, (vyhovět) accommodate, oblige sb, comply with sb's wishes, (jít naproti) meet sb halfway
 3. (dostat se nahoru) po čem climb (up), go up, ascend sth
 4. (slunce) rise, come up(zpoza mraku ap.) come out
 5. (na povrch) odkud come out, get out from/of sthZ pistole vyšla rána.The gun went off.vyjít najevo ukázat se, prozradit setranspire, come out, turn out
 6. (tiskem ap.) be published, come out(deska ap. též) be released
 7. (ze stavu) z čeho get out of sth, go out of sthvyjít z módygo out (of fashion), i přen. fall out of fashion, become unfashionable, (stát se zastaralým) go out of date
 8. (dopadnout) jak work out somehow(dobře) come off(fotky, čísla ap.) come out(početní příklad) work out evenvyjít dobřeturn out wellnevyjít nezdařit sefail, go wrong, not succeed, miscarry, (plán ap.) fall through
 9. hovor.(školu) z čeho, co finish sth
 10. (být zadobře) s kým get on with sb
 11. (z východiska) z čeho proceed from sth, base sth on sth
 12. (o ceně) na kolik cost, work out(činit) come to sthvyjít na stejnoamount to the same thing

Vyskytuje se v

cvik: vyjít ze cvikuget out of practice, become rusty in sth, pozbýt schopnost lose the knack of sth

móda: vyjít z módygo/fall out of fashion, become unfashionable

najevo: vyjít najevocome out, transpire, come to light, emerge, náhle crop out

nastejno: vyjít nastejnocome to the same thing, be as broad as it is long

tisk: vyjít tiskembe published in print

vstříc: vyjít komu vstřícoblige, accommodate sb, comply with sb's wishes, kompromisem meet sb halfway, být vstřícný be forthcoming

nesmět: Nesměl vyjít z domu.He wasn't allowed to leave the house.

schod: vyjít dvoje schodyclimb two flights of stairs

teprve: Vyjdi teprve, až ti řeknu.Don't come out until I tell you.

naprázdno: vyjít naprázdnovniveč come to nothing/up dry, nemít výsledek prove fruitless, nic nezískat leave/go empty handed

awry: nevydařit se, nevyjít, zhatit sego awry

breast: kápnout božskou, vyjít s pravdou venmake a clean breast of it

come to: přijít v niveč, vyjít naprázdno, padnout plán ap.come to nothing

emerge: vyjít (z boje) jako vítězemerge victorious

fashion: přijít do/vyjít z módycome into/go out of fashion

out: vyjít, být vydán knihacome out

turn: zvrhnout se, nevyjít, skončit špatněturn bad

unfashionable: vyjít z módybecome unfashionable

unrewarded: vyjít naprázdno, přijít v nivečgo unrewarded

climb: vyjít po schodechclimb the stairs

easy: Je snadné s ním vyjít.He is an easy person to get along with.

forth: vyjít (ven)come forth

make: Perfektně mu to vyšlo.He made a success of it.

vyjít: vyjít si (na procházku)go for a walk