Hlavní obsah

base [beɪs]

Podstatné jméno

  1. of sth spodní část, základ(na) čeho pyramidy ap., úpatí
  2. anat.spodinaanat. base of the skullspodina lebeční
  3. dno, spodek krabice, hrnce, vázy(slatted) bed basepostelový rošt
  4. podstava, základna, podstavecat the base of the tailu kořene ocasu psa ap.
  5. spodní vrstva, podklad, korpus dortu
  6. základ, báze, výchozí bod pro vývoj ap.ekon. base payzákladní platekon. tax basedaňový základpower basepolitická základna podpora voličů ap.
  7. i voj.základnavoj. naval basenámořní základna
  8. základ, báze jídla, barvybase colourzákladní barva
  9. sport.meta baseballováhome basedomácí meta, přen. základna, (domácí) zázemí, AmE hovor. styk, píchačka nejvyšší úroveň erotické intimnosti

Vyskytuje se v

base: probrat to, zkonzultovat to s kým zjistit jeho názor na věc ap.touch base with sb

round: založený na čem, vycházející z čeho nápad ap.based round sth

camp: základní tábor horolezeckýbase camp

customer: klientela (firmy), zákaznická základnacustomer base

diet: rostlinné stravováníplant-based diet

difference: diferenční bázemat. difference base

on: založený na čembased on sth

paint: vodorozpustná barvawater-based paint

protein: na proteinové báziprotein-based

sensor: procesní systém, data ap.výp. sensor-based

skull: spodina lebečníbase of the skull

soundly: rozumně/náležitě podložený rozhodnutí, výrok ap.soundly based

spine: kostrční páteř, kostrč spodní část páteřebase of the spine

submarine: ponorková základnasubmarine base