Hlavní obsah

corrupt [kəˈrʌpt]

Sloveso

  1. sb zkazit koho morálně
  2. be corrupted by sth být zničený čímvýp. corrupted datapoškozená data