Hlavní obsah

base [beɪs]

Podstatné jméno

  1. of sth spodní část, základ(na) čeho pyramidy ap., úpatí
  2. anat.spodinaanat. base of the skullspodina lebeční
  3. dno, spodek krabice, hrnce, vázy(slatted) bed basepostelový rošt
  4. podstava, základna, podstavec
  5. spodní vrstva, podklad, korpus dortu
  6. základ, báze, výchozí bod pro vývoj ap.ekon. base payzákladní platekon. tax basedaňový základpower basepolitická základna podpora voličů ap.
  7. i voj.základnavoj. naval basenámořní základna
  8. základ, báze jídla, barvybase colourzákladní barva
  9. sport.meta baseballováhome basedomácí meta, přen. základna, (domácí) zázemí, AmE hovor. styk, píchačka nejvyšší úroveň erotické intimnosti

Vyskytuje se v

base: být (úplně) vedle, mýlit sebe off base

round: založený na čem, vycházející z čeho nápad ap.based round sth

camp: základní tábor horolezeckýbase camp

customer: klientela (firmy), zákaznická základnacustomer base

diet: rostlinné stravováníplant-based diet

difference: diferenční bázemat. difference base

inside: on the insidena vnitřní straně, zevnitř, na vnitřku, slang. v base, v lochu, za mřížemi

on: založený na čembased on sth

paint: vodorozpustná barvawater-based paint

protein: na proteinové bázi, na proteinu/bílkovině založenýprotein-based

sensor: procesní systém, data ap.výp. sensor-based

skull: spodina lebečníbase of the skull

soundly: rozumně/náležitě podložený rozhodnutí, výrok ap.soundly based

spine: kostrční páteř, kostrč spodní část páteřebase of the spine

submarine: ponorková základnasubmarine base

crate: crate of beerbasa piv

poky: AmE, hovor. be in the pokeybýt v base, být za katrem

porridge: slang. do porridgesedět, být v lochu/base, bručet, lepit pytlíky

báze: on the basis of sthna bázi čeho

lebeční: spodina lebečníthe base of the skull, skull base

letecký: letecká základnaair base, malá airfield

mimo: být (úplně) mimo nepřesný odhad ap.be off the mark, AmE be off base

opěrný: přen. opěrný bod pro další postupfoothold, základna base, voj. pro obranu ap. strongpoint

raketový: voj. raketová základnamissile site/base

sídlo: firma se sídlem v ...company with its registered office at..., sídlící v company based in ...

základ: ekon. daňový základtax base

základna: voj. vojenská/letecká/ponorková základnamilitary/air/submarine base

základový: stav. základová deskaraft foundation, base slab

námět: na námět románu ... natočenýbased on the novel ...

podle: podle skutečného příběhu film ap.based on true story

předloha: film podle předlohy ...film based on the novel ...

bas: nízké tóny bassbasy