Hlavní obsah

bottom [ˈbɒtəm]

Přídavné jméno

  • spodní, dolní vrstva, knoflík ap., dnový na dně umístěný, prováděnýtech. bottom dead-centredolní úvrať pístubottom gearnejnižší rychlostní stupeň

Vyskytuje se v

bottom: the bottomdruhý/vzdálenější/protější konec ulice, stolu ap.

heart: from the (bottom of one's) heartod srdce, z hloubi duše, upřímně

rock bottom: rock-bottomnejnižší možný o ceně, úrovni ap.

bracket: bottom bracketstředové složení, středová osa jízdního kola

touch: touch bottomdosáhnout na dno nohama v bazénu i přeneseně trh ap.

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

dno: seabed, sea bottommořské dno

duše: at the bottom of one's heart, deep inside/downv hloubi/skrytu duše

plejtvák: blue whale, sulphur-bottomplejtvák obrovský

vytřít: wipe one's bottom/osfvytřít si zadek

zvon: bell-bottoms, flared trouserskalhoty do zvonu, hovor. zvony

dole: at the bottom of page 8na straně 8 dole

šuplík: top/bottom drawerhorní/spodní šuplík

zadek: smack sb's bottom, dítěti spank sb, give sb a spanking, AmE hovor. paddle sbdát komu na zadek

ex: hovor. Bottoms up!, Down the hatch!Na ex!

odshora: from top to bottomodshora až dolů celý