Hlavní obsah

dole

Vyskytuje se v

americký: americký dolarUS dollar, American dollar

bankovka: pětilibrová/pětidolarová bankovkafive pound note/five dollar bill

dolů: down the stairsdolů po schodech

důl: surface/strip/opencast minepovrchový důl

hlubinný: underground minehlubinný důl

nezaměstnanost: podpora v nezaměstnanostiunemployment benefit(s), hovor. dole, BrE, form. job seeker's allowance

podpora: hovor. být na podpořeBrE be on the dole, AmE be on welfare

povrchový: surface/BrE opencast/AmE strip minehorn. povrchový důl

přecenit: mark sth up/downpřecenit co směrem nahoru/dolů

řeka: downstream, down-river, down the riverdolů po řece

solný: salt minesolný důl

stříbrný: silver minestříbrný důl

tady: down/in/up heretady dole/uvnitř/nahoře

uhelný: coal mine, collieryhorn. uhelný důl

uvozovka: cituji quote/unquoteuvozovky dole/nahoře

zlatý: gold minezlatý důl i přen.

dolar: 100 amerických dolarůone hundred US dollars

na: Cena klesla na 1 dolar.The price dropped to 1 dollar.

nahoru: up and downnahoru a dolů

naúčtovat: Naúčtovali nám za to 200 dolarů.They charged us 200 dollars for it.

pouhý: Stojí to pouhých deset dolarů.It only costs ten dollars.

půjčit si: Můžeme si půjčit auto za 50 dolarů na den.We can rent a car for 50 dollars a day.

s, se: down the hill, downhilldolů s kopce

schod: Go upstairs/downstairs.Jděte po schodech nahoru/dolů.

uranový: uranium mineuranový důl

klobouk: hats off to sbklobouk dolů před kým

odshora: from top to bottomodshora až dolů celý

slibovat: promise sb the moonslibovat komu hory doly

anthracite: horn. anthracite collieryantracitový důl

charge: Naúčtovali nám za to 200 dolarů.They charged us 200 dollars for it.

copper: copper mineměděný důl

down: climb downslézt dolů, přen. ustoupit, podvolit se ve sporu ap.

downstairs: go downstairs(se)jít dolů po schodech

force: force downstlačit (dolů) hodnotu ap.

hundred: stodolarová bankovka, stodolarovkahundred dollar bill

leg: lower legnoha od kolena dolů

molar: lower right first molaršestka vpravo dole

opencast: BrE opencast minepovrchový důl

ore: ore minerudný důl

salt: salt minesolný důl

surface: horn. surface minepovrchový důl

do: Bude stačit deset dolarů?Will ten dollars do?

downwards: lie face downwardsležet obličejem dolů

worth: chipsy za 5 dolarů5 dollars worth of chips

dale: over hill and dalepřes hory a doly

south: AmE hovor. go southjít dolů/do háje, zhoršit se, pokazit se cena, kvalita ap.

dole: at the bottom of page 8na straně 8 dole

top: pěkný prachy, balík vysoká částkatop dollar

dole out: rozdělovat, rozdělit, rozdávat codole sth out