Hlavní obsah

s, se

Předložka

  1. (společně) with(hraničit) onoženit se s kýmmarry sbsetkat se s kýmmeet (with) sb
  2. (soupeřit ap.) with
  3. (mající něco) having(obsahující) of sthchléb s máslembread and butter
  4. (okolnost) withS pozdravem v dopise ap.Best Regards, Yours Truly, neform. (All my) love
  5. (co se týče) withCo s ním je?What's the matter with him?
  6. kniž.(směrem dolů, pryč) (down) fromkniž.(pryč) offdolů s kopcedown the hill, downhill

Vyskytuje se v

sebou: with ones sebou

káva: coffee to go, BrE coffee to take awaykáva s sebou

marod: pretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sickhovor. hodit se marod

obměkčit: relent, dát se přemluvit come (a)rounddát se obměkčit

přinést si: bring sth with onepřinést si s sebou co

přivézt: bring sth with onepřevézt co s sebou

vzít: take with one, take alongvzít (si) s sebou koho/co

brát: Don't take her with you.Neber ji s sebou.

dělat: Take it easy., Don't worry (about it).Nedělej si (s tím) starosti.

dít se: What is wrong with him?Co se s ním děje?

dopisovat: Do you have a penfriend?Dopisuješ si s někým?

dovést: Bring him with you.Doveďte ho s sebou.

je: Take them with you.Vezmi je s sebou.

lepší: It would be better to speak to him.Bylo by lepší promluvit si s ním.

naobědvat se: Will you have lunch with us?Naobědváš se s námi?

nosit: I carry it on me/with me.Nosím to u sebe/s sebou.

poradit se: consult (with) an expertporadit se s odborníkem

právník: consult a lawyer, take legal adviceporadit se s právníkem

promluvit: Go talk to him.Jdi si s ním promluvit.

přít se: Don't argue with me!Nepři se se mnou!

přivést: Bring him along.Přiveď ho s sebou.

s, se: marry sboženit se s kým

setkat se: I met her at the station.Setkal jsem se s ní na nádraží.

seznámit se: Come and meet ...Seznamte se s ...

smířit se: Deal with it!Tak se s tím prostě smiř!, Smiř se s tím!

soudit se: She wants to sue them for millions.Chce se s nimi soudit o miliony.

starost: Don't worry (about it)., jenom klid Take it easy!Nedělej(te) si (s tím) starosti.

tajit se: He makes no secret of it.Vůbec se s tím netají.

vozit: carry sth with onevozit s sebou co

vsadit se: Ha made a bet with his brother.Vsadil se se svým bratrem.

vypořádat se: You have to deal with it on your own.Musíš se s tím vypořádat sám.

oheň: play with fire, ride a tigerzahrávat si s ohněm

ozývat se: You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

prázdný: leave/return empty-handedodejít/vrátit se s prázdnou/prázdnýma rukama

zahrávat si: be playing with fire, sail close to the windzahrávat si s ohněm

arrears: get/fall into arrearsdostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbou

coffee: take-away coffeekáva s sebou k odnesení z prodejny

come: Come and meet ...Seznam(te) se s ...

flirt: flirt with deathzahrávat si se smrtí

gamble: gamble with one's healthzahrávat si se zdravím

nést: mít za následek co carry sth, přirozené důsledky ap. entail, involve sth, nepřímo obsahovat imply sth, bring* sth in its trainnést s sebou

go: food to gojídlo s sebou k odnesení

last hurrah: have a last hurrahrozloučit se s kariérou posledním vystoupením ap., naposledy vystoupit

mixed up: get mixed up with sbzaplést se s kým

pay: pay one's last respectsrozloučit se se zesnulým

take: to take aways sebou jídlo v restauraci

take-away: take-away coffeekáva s sebou

acquaintance: I made his acquaintance in ...Seznámil jsem se s ním v...

bring along: Bring your wife along.Přiveďte s sebou manželku.

consult: Consult your doctor.Poraďte se se svým lékařem.

corner: We'll have to cut corners.Budeme se s tím muset přestat párat.

do: Something should be done about it.Něco by se s tím mělo udělat.

familiar: Make yourself familiar with the terms ...Seznamte se s podmínkami...

fight: I had a fight with him.Porval jsem se s ním.

get: I tried to get in touch with her.Snažil jsem se s ní zkontaktovat.

have: Do you have it with you?Máš to s sebou?

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

like: They will bring him with, like as not.Nejspíš ho přivedou s sebou.

make: We'll have to make do.Budeme (si) s tím muset vystačit.

meet: I have never met him.Nikdy jsem se s ním nesetkal.

must: We must cope with it.Musíme se s tím vypořádat.

pen-friend: have a pen-frienddopisovat si s někým

square: I'll get square with him.Vyrovnám se s ním., Srovnám s ním účty.

worry: Don't worry about it.Nedělej(te) si s tím starosti.