Hlavní obsah

vzít

Dokonavé sloveso

 1. (do ruky ap.) take(chytit) seize, get hold ofVzala mě za ruku ...She took me by the hand.
 2. (sebrat, odejmout) co komu take sth away from sb(zbavit) deprive sb of sth(ukrást) steal, snitch, hook sb of sthvzít odvahu komudishearten, discourage sb
 3. (odvést ap.) koho kam take(zavézt autem) drive sb swhvzít koho do vazbytake sb into custody
 4. (nějak vykonat) take(postupovat) proceed
 5. (zvolit způsob jednání)vzít si příklad z kohofollow sb's example
 6. co od koho (nabýt) take(získat, dostat) get sth from sb
 7. (lék, jídlo ap.) take, use
 8. vzít (si) (přinést někam) take, bringvzít (si) s sebou koho/cotake with one, take along
 9. (pochopit, vyložit si) take(nahlížet na) view, regard sthvzít co osobnětake sth personallycelkem vzatoaltogether, on the whole, all in all, broadly speaking, all things considered, considering
 10. (krev ap.) take
 11. vzít na sebe (úkol ap.) take upvzít na sebe (odpovědnost ap.) assume
 12. (proudem ap.) carry away(smést) sweep away
 13. hovor.(přijmout) take, accept
 14. hovor.(dojmout) co koho move sbhovor.(ohromit ap.) shake, stagger, shock, astound, flabbergast sb, knock sb for six
 15. (převzít - povinnost ap.) take, assumevzít si na starost cotake care of sth, see to sth, (věnovat se) attend to sth

Vyskytuje se v

vzít: přinést někam take*, bring*vzít (si)

vzít si: obléct si put* on, mít oblečené wear*vzít si na sebe

zasvé: go to ruin, be destroyedvzít zasvé

zavděk: čím settle for sth, be happy/content even with sthvzít/brát zavděk

celkem: on the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered, generally speakingcelkem vzato

hypotéka: take out a mortgagevzít si hypotéku na dům

manžel: marry sb, get married to sbvzít si koho za manžela

míra: take sb's measurementsvzít komu míru (na šaty)

ponaučení: learn a lesson from sth, put/AmE chalk sth up to experiencevzít si ponaučení z čeho

prakticky: for all practical purposes, practically speaking, technically speaking, v podstatě to all intents and purposesprakticky vzato

příklad: follow sb's example, chtít napodobovat model osf on sb, take sb for an examplevzít si z koho/čeho příklad

přísaha: swear sb in, put sb under oathvzít koho pod přísahu

přísně: strictly speakingpřísně vzato

půjčka: take out a loanvzít si půjčku

rukojmí: take sb hostagevzít koho jako rukojmí

starost: take care/charge of sb/sthvzít si koho/co na starost

stranou: take sb asidevzít (si) koho stranou

svůj, svá, své, svoje: adoptvzít si za své dítě

telefon: pick up/answer the (tele)phonezvednout/vzít telefon

úplatek: take a bribe from sb for sthvzít úplatek od koho za co

vazba: take sb into custodyvzít koho do vazby

vědomí: take sth into accountvzít co na vědomí

vlek: give sb/sth a towvzít koho/co do vleku

záda: give sb a piggybackvzít koho na záda

zpět: take sth backvzít zpět co prohlášení ap.

zteč: storm sth, take sth by assaultpřen. vzít co ztečí

dovolená: take a holiday/AmE vacationvzít/udělat si dovolenou

je: Take them with you.Vezmi je s sebou.

ještě: Have some more.Vezmi si ještě.

kdokoli: Anyone can take it.Kdokoliv to může vzít.

náruč: take sb in one's armsvzít koho do náruče

sebou: Take it with you.Vezmi to s sebou.

taxi: take a cabvzít si taxi

tenhleten, tuhleten, tadyhleten: I will take this one.Vezmu si tenhleten.

úvaha: take sth into consideration/accountvzít co v úvahu

volno: take a few days offvzít si pár dní volno

zkrátka: To cut a long story short..., To make it short...Abych to vzal zkrátka...

žena: marry sb, make sb one's wifevzít si koho za ženu

grunt: go the whole hoghovor. vzít to z gruntu důkladně udělat

hrst: be reasonable, use one's wits/head, zamyslet se put on one's thinking capvzít rozum do hrsti

hůl: hovor. rip sb off, take sb for a ridevzít koho na hůl ošidit

jed: You bet (your live)., Take my word for it.Na to můžeš vzít jed.

kramle: take to one's heels, make off, AmE take a powder, do bezpečí make a break, hovor. skedaddle, BrE slang. scarpervzít kramle utéct

muška: zaměřit se na target sb, kritizovat ap. take aim at sb/sthvzít si koho/co na mušku

noha: take to one's heelsvzít nohy na ramena

režie: take charge of sthvzít co do své režie

roh: take to one's heels, do a runner, slip, spěšně odejít make offvzít roha

vítr: take the wind out of sb's sailsvzít komu vítr z plachet

zaječí: take flight, take to one's heelsvzít do zaječích

administer: práv. administer an oath to sbvzít koho pod přísahu

answer: answer the (tele)phonevzít telefon

arm: take sb in one's armsvzít koho do náruče

back: take sth backvzít si co zpátky

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

bribe: take a bribevzít úplatek

broadly: broadly speakingcelkem vzato, obecně řečeno, v podstatě, v širším pojetí

charge: take charge of sb/sthujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kým

commit: commit sb to custodyuvalit vazbu na koho, vzít koho do vazby

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

married: get marriedvzít se, oženit se, vdát se

mortgage: take out a mortgage on sthvzít si hypotéku na co

on: put onvzít si na sebe, obléknout si

part exchange: take sth in part exchangevzít co na protiúčet

place: take sb placesvzít koho za zábavou

prisoner: take sb prisonerzajmout koho zajatce, zatknout, vzít do vazby

properly: properly speakingpřesně řečeno, přísně vzato

put off: put sb off his/her foodvzít chuť k jídlu komu

recourse: have recourse to sb/sthuchýlit se k čemu, žádat o/vzít na pomoc koho/co, obrátit se o pomoc na koho/co

relatively: relatively speakingrelativně vzato s uvážením obdobných situací

speaking: strictly speakingv podstatě, v zásadě, vlastně, přísně vzato

spliced: zast., hovor. get splicedvzít se vstoupit do manželství

take: take account of sthzohlednit, vzít v úvahu co, přihlédnout k čemu

taste: have a taste of sthochutnat co, vzít si kousek čeho

tow: give sb a towvzít do vleku, odtáhnout koho auto ap.

turn: turn tail(otočit se a) zdrhnout, vzít nohy na ramena

turn-off: be a turn-off for sbodradit, odpuzovat, znechutit koho, vzít chuť komu na sex ap.

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

assault: take sth by assaultvzít co útokem

cab: take a cabvzít si taxi

case: I took an umbrella in case it started to rain.Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.

custody: take sb into custodyvzít koho do vazby, uvalit vazbu na koho

detention: place sb in detentionvzít koho do vazby

first: Marry him? I would die first!Vzít si ho? Raději bych umřela!

paškál: zaměřit se na koho focus on sb/sth, vyčinit ap. take sb to task, read the riot act to sbvzít na paškál, brát na paškál

getaway: make a/one's getawayupláchnout, ztratit se, vzít roha

must: If you must go there take at least ...Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...

off: take some time offvzít si nějaký čas volno

speechless: The news left him speechless.Ta zpráva mu vzala dech.

which: You can take which you want.Můžeš si vzít, kterýkoli chceš.

while: They married a while ago.Vzali se před časem.

piggyback: give sb a piggyback (ride)vzít koho na záda, nést koho na zádech