Hlavní obsah

vzít

Dokonavé sloveso

 1. (do ruky ap.) take(chytit) seize, get hold ofVzala mě za ruku ...She took me by the hand.
 2. (sebrat, odejmout) co komu take sth away from sb(zbavit) deprive sb of sth(ukrást) steal, snitch, hook sb of sthvzít odvahu komudishearten, discourage sb
 3. (odvést ap.) koho kam take(zavézt autem) drive sb swhvzít koho do vazbytake sb into custody
 4. (nějak vykonat) take(postupovat) proceed
 5. (zvolit způsob jednání)vzít si příklad z kohofollow sb's example
 6. co od koho (nabýt) take(získat, dostat) get sth from sb
 7. (lék, jídlo ap.) take, use
 8. vzít (si) (přinést někam) take, bringvzít (si) s sebou koho/cotake with one, take along
 9. (pochopit, vyložit si) take(nahlížet na) view, regard sthvzít co osobnětake sth personallycelkem vzatoaltogether, on the whole, all in all, broadly speaking
 10. (krev ap.) take
 11. vzít na sebe (úkol ap.) take upvzít na sebe (odpovědnost ap.) assume
 12. (proudem ap.) carry away(smést) sweep away
 13. hovor.(přijmout) take, accept
 14. hovor.(dojmout) co koho move sbhovor.(ohromit ap.) shake, stagger, shock, astound, flabbergast sb, knock sb for six
 15. (převzít - povinnost ap.) take, assumevzít si na starost cotake care of sth, see to sth, (věnovat se) attend to sth

Vyskytuje se v

paškál: vzít na paškál, brát na paškálzaměřit se na koho focus on sb/sth, vyčinit ap. take sb to task, read the riot act to sb

vzít si: vzít si na sebeobléct si put* on, mít oblečené wear*

zasvé: vzít zasvégo to ruin, be destroyed

zavděk: vzít/brát zavděkčím settle for sth, be happy/content even with sth

celkem: celkem vzatoon the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered

hypotéka: vzít si hypotéku na důmtake out a mortgage

manžel: vzít si koho za manželamarry sb, get married to sb

míra: vzít komu míru (na šaty)take sb's measurements

ponaučení: vzít si ponaučení z čeholearn a lesson from sth, put/AmE chalk sth up to experience

prakticky: prakticky vzatofor all practical purposes, practically speaking, technically speaking, v podstatě to all intents and purposes

příklad: vzít si z koho/čeho příkladfollow sb's example, chtít napodobovat model osf on sb

přísaha: vzít koho pod přísahuswear sb in, put sb under oath

přísně: přísně vzatostrictly speaking

půjčka: vzít si půjčkutake out a loan

rukojmí: vzít koho jako rukojmítake sb hostage

starost: vzít si koho/co na starosttake care/charge of sb/sth

stranou: vzít (si) koho stranoutake sb aside

svůj, svá, své, svoje: vzít si za své dítěadopt

telefon: zvednout/vzít telefonpick up/answer the (tele)phone

úplatek: vzít úplatek od koho za cotake a bribe from sb for sth

vazba: vzít koho do vazbytake sb into custody

vědomí: vzít co na vědomítake sth into account

vlek: vzít koho/co do vlekugive sb/sth a tow

záda: vzít koho na zádagive sb a piggyback

zpět: vzít zpět co prohlášení ap.take sth back

zteč: přen. vzít co ztečístorm sth, take sth by assault

dovolená: vzít/udělat si dovolenoutake a holiday/AmE vacation

je: Vezmi je s sebou.Take them with you.

ještě: Vezmi si ještě.Have some more.

kdokoli: Kdokoliv to může vzít.Anyone can take it.

náruč: vzít koho do náručetake sb in one's arms

sebou: Vezmi to s sebou.Take it with you.

taxi: vzít si taxitake a cab

tenhleten, tuhleten, tadyhleten: Vezmu si tenhleten.I will take this one.

úvaha: vzít co v úvahutake sth into consideration/account

volno: vzít si pár dní volnotake a few days off

vzít si: Vezmeš si mě?Will you marry me?

vzít si: Vezmi si.Have one., posluž si Help yourself.

vzít si: Vezmu si den volno.I'll take one day off.

vzít si: Co si mám vzít na sebe?What shall I wear?

zkrátka: Abych to vzal zkrátka...To cut a long story short..., To make it short...

žena: vzít si koho za ženumarry sb, make sb one's wife

grunt: hovor. vzít to z gruntuúklid, změnu ap. make a clean sweep, provést v celém rozsahu go the whole hog

hrst: vzít rozum do hrstibe reasonable, use one's wits/head, zamyslet se put on one's thinking cap

hůl: vzít koho na hůl ošidithovor. rip sb off, take sb for a ride

jed: Na to můžeš vzít jed.You bet (your live)., Take my word for it.

kramle: vzít kramle utécttake to one's heels, make off, AmE take a powder

muška: vzít si koho/co na muškuzaměřit se na target sb, kritizovat ap. take aim at sb/sth

noha: vzít nohy na ramenatake to one's heels

režie: vzít co do své režietake charge of sth

roh: vzít rohatake to one's heels, do a runner

vítr: vzít komu vítr z plachettake the wind out of sb's sails

zaječí: vzít do zaječíchtake flight, take to one's heels

administer: práv. administer an oath to sbvzít koho pod přísahu

answer: answer the (tele)phonevzít telefon

arm: take sb in one's armsvzít koho do náruče

back: take sth backvzít si co zpátky

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

bribe: take a bribevzít úplatek

broadly: broadly speakingcelkem vzato, obecně řečeno, v podstatě

call: call time, call a time-outvzít si oddechový čas, přen. dát si pauzu

charge: take charge of sb/sthujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kým

commit: commit sb to custodyuvalit vazbu na koho, vzít koho do vazby

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

enlist: enlist the help of sbvzít si/získat koho na pomoc

married: get marriedvzít se, oženit se, vdát se

mortgage: take out a mortgage on sthvzít si hypotéku na co

off: take some time offvzít si nějaký čas volno

on: put onvzít si na sebe, obléknout si

part exchange: take sth in part exchangevzít co na protiúčet

place: take sb placesvzít koho za zábavou/na cesty

properly: properly speakingpřesně řečeno, přísně vzato

put off: put sb off his/her foodvzít chuť k jídlu komu

recourse: have recourse to sb/sthuchýlit se k čemu, žádat o/vzít na pomoc koho/co, obrátit se o pomoc na koho/co

relatively: relatively speakingrelativně vzato s uvážením obdobných situací

speaking: strictly speakingv podstatě, v zásadě, vlastně, přísně vzato

speaking: technically speakingprakticky vzato, v zásadě

spliced: zast., hovor. get splicedvzít se vstoupit do manželství

take: take account of sthzohlednit, vzít v úvahu co, přihlédnout k čemu

take: take one's own lifevzít si život, spáchat sebevraždu

take: take the blamevzít na sebe vinu

take: take sb's callvzít čí telefonát

taste: have a taste of sthochutnat co, vzít si kousek čeho

tow: give sb a towvzít do vleku, odtáhnout koho auto ap.

turn-off: be a turn-off for sbodradit, odpuzovat, znechutit koho, vzít chuť komu na sex ap.

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

assault: take sth by assaultvzít co útokem

cab: take a cabvzít si taxi

case: I took an umbrella in case it started to rain.Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.

custody: take sb into custodyvzít koho do vazby, uvalit vazbu na koho