Hlavní obsah

broadly [ˈbrɔːdlɪ]

Vyskytuje se v

daylight: za bílého dne něco provést ap.in broad daylight

broad bean: boby, semena bobubroad beans

broadly: celkem vzato, obecně řečeno, v podstatě, v širším pojetíbroadly speaking

daleký: sport. skok dalekýlong jump, AmE broad jump

nastejno: vyjít nastejnocome to the same thing, be as broad as it is long

široký: široký pojembroad term

vycenit: vycenit zubybare one's teeth, zazubit se grin, smile broadly

vzít: celkem vzatoaltogether, on the whole, all in all, broadly speaking, all things considered, considering

úsměv: široký/ironický úsměvbroad/ironical grin

broad: ženské, baby, rajdybroads