Hlavní obsah

widely [ˈwaɪdlɪ]

Příslovce

  1. široce, zeširoka smát se, velmiOur opinions differ widely.Naše názory se výrazně liší.
  2. obecně, široce, z velké většiny uznávaný názor ap.the most widely usednejužívanější systém, metoda ap.

Vyskytuje se v

open: wide opendokořán, zcela otevřený

-brimmed: wide-brimmed hatklobouk se širokou krempou

wide: wide screenširoké plátno kino

widely: Our opinions differ widely.Naše názory se výrazně liší.

debate: This issue was widely debated.O této věci se zeširoka debatovalo.

plátno: wide screenširokoúhlé plátno

rozkročný: wide stancestoj rozkročný

stoj: wide stance, (forward) straddlestoj rozkročný

široko: far and wide, near and farširoko daleko

širokoúhlý: wide screenširokoúhlá obrazovka, širokoúhlé plátno

zrak: open one's eyes widevytřeštit zrak

bohatý: wide choicebohatý výběr

dokořán: open the door wideotevřít dveře dokořán

široký: wide/broad riverširoká řeka

škála: wide range of sthširoká škála čeho

sto: give sth a wide berth, avoid sb/sth like the plaguevyhýbat se komu/čemu na sto honů

vyhnout se: avoid sb/sth like the plague, give sb/sth a wide berthvyhnout se komu/čemu zdaleka

berth: give sb/sth a wide berthvyhnout se komu/čemu zdaleka