Hlavní obsah

widely [ˈwaɪdlɪ]

Příslovce

  1. široce, zeširoka smát se, velmiOur opinions differ widely.Naše názory se výrazně liší.
  2. obecně, široce, z velké většiny uznávaný názor ap.the most widely usednejužívanější systém, metoda ap.

Vyskytuje se v

berth: give sb/sth a wide berthvyhnout se komu/čemu zdaleka

open: wide opendokořán, zcela otevřený

-brimmed: wide-brimmed hatklobouk se širokou krempou

wide: wide screenširoké plátno kino

wide: wide-brimmedse širokou krempou

wide: wide publicityrozsáhlá publicita

wide: wide apartdaleko od sebe dvě věci

debate: This issue was widely debated.O této věci se zeširoka debatovalo.

plátno: širokoúhlé plátnowide screen

rozkročný: stoj rozkročnýwide stance

stoj: stoj rozkročnýwide stance, (forward) straddle

široko: široko dalekofar and wide, near and far

širokoúhlý: širokoúhlá obrazovka, širokoúhlé plátnowide screen

zrak: vytřeštit zrakopen one's eyes wide

bohatý: bohatý výběrwide choice

dokořán: otevřít dveře dokořánopen the door wide

široký: široká řekawide/broad river

široký: široký výběr čehowide choice of sth

škála: široká škála čehowide range of sth

sto: vyhýbat se komu/čemu na sto honůgive sth a wide berth, avoid sb/sth like the plague

vyhnout se: vyhnout se komu/čemu zdalekaavoid sb/sth like the plague, give sb/sth a wide berth