Hlavní obsah

velmi

Příslovce

  • very, (very) much, greatly(vysoce) highly(very) much se používá před trpným příčestím, predikativním adjektivem a ve spojení se slovesyvelmi mnohoa great many

Vyskytuje se v

vlna: (velmi) krátké/střední/dlouhé vlny rozhlasové(ultra) short/medium/long wave

iniciativní: Je to velmi iniciativní člověk.He has a spirit of initiative.

laskavý: To je od vás velmi laskavé.It's very kind of you.

nerad: Velmi nerad obtěžuji.I am sorry/hate to bother you.

rád: Má ho velmi ráda.She is very fond of him.

učenlivý: Je velmi učenlivý.He is a quick/fast learner/study., He is quick to learn.

ukázat se: Ukázalo se to být velmi těžké.It proved to be very difficult.

vyrůst: Vyrostl velmi rychle.He grew up very fast.

významný: málo/velmi významnýof little/great import(ance)