Hlavní obsah

rád

Přídavné jméno

  1. (s radostí) udělat co be glad/pleased/delighted/happy to do sth, gladly(často slovesem) (would) likeRád!With pleasure!Rád bych...I'd like to ...Rád vás poznávám.Pleased/Nice to meet you.Rádo se stalo. odpověď na poděkováníYou are welcome., It's a pleasure.Jsem rád, že tě vidím.I'm glad to see you.Rád cestuje.He likes travelling.rád dělat co s obliboulike to do sthbýt rád kvůli čemube glad about sth
  2. mít rád (líbit se ap.) koho/co like/love/be fond of sb/sth, co have (a great) love/fondness for sthNemám ho rád.I don't like him.Má rád černou kávu.He likes black coffee.Mám to radši.I like it better.Co máš nejraději na ...?What do you like best about ...?Má ho velmi ráda.She is very fond of him.Mají se rádi. muž a ženaThey love each other.
  3. raději (doporučení) had/should betterraději (preference) would ratherMěli bychom raději jít domů.We had better go home.Raději bych pracoval doma.I'd rather work at home.Mám raději hokej než fotbal.I prefer ice hockey to football.

Vyskytuje se v

rád: mít rádlíbit se ap. koho/co like/love/be fond of sb/sth, co have (a great) love/fondness for sth

dělat: rád dělat colike to do, enjoy doing sth

mít: mít rád koho/colike sb/sth

mlsat: rád mlsatbýt mlsný have a sweet tooth, like sweets

stát se: Rádo se stalo. po poděkováníMy pleasure., You are welcome., Not at all., hovor. No problem.

hrozně: Hrozně rád bych ...I would love to ...

lyžovat: Rád lyžuji.I like to ski.

mluvit: Rád bych mluvil s ...I'd like to talk to, Could I speak to ...

nakonec: Jsem nakonec rád, že nepřišel.After all, I'm glad he hasn't come.

pokud: Budu rád, pokud přijdeš.I'll be glad if you come.

poznat: Rád jsem Vás poznal.It was nice meeting you.

poznávat: Rád vás poznávám.Pleased/Nice/It is a pleasure to meet you.

předeslat: Rád bych předeslal, že...I would like to say first that...

rezervovat: Rád bych (si) rezervoval stůl.I'd like to book a table.

vědět: Rád bych věděl ...I'd like to know ...., zda ap. I wonder ...

vidět: Rád tě vidím.I am glad to see you.

vyhnout se: Raději by ses mu měl vyhnout.You'd better stay out of his way.

vyhovět: Rádi vám vyhovíme.We'll be happy to oblige.

zdůraznit: Rád bych zdůraznil, že ...I'd like to emphasize that ...

all: vůbec ne, není zač, rádo se stalonot at all

come: začít mít rád, postupně si oblíbit kohocome to like sb

dearly: strašně rád(a) by(ch)would dearly like/love to

flirt: rád flirtovatbe a flirt

fond: mít rád/v oblibě koho/co, mít zálibu v čembe fond of sb/sth

glad: rád udělat cobe glad to do sth

keen: mít rád co, být zapálený pro cobe keen on sth

like: mít co raději, víc se líbit co komulike sth better

liking: mít rád cohave a liking for sth

nice: Těší mě., Rád vás poznávám.Nice to meet you.

of: mít rád koho/cobe fond of sb/sth

partial: mít rád cobe partial to sth

preference: dávat přednost čemu, upřednostňovat, raději chtít cohave a preference for sth

taste: nemít rád, nemít v oblibě cohave no taste for sth

acquaintance: Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.I am so pleased to make your acquaintance.

be: To jeho neměla ráda.It was him she didn't like.

best: Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?What do you like best?

better: Líbí se mi to víc., Mám to radši.I like it better.

delighted: Velmi rád vás uvidím.I will be delighted to see you.

dislike: Co máš a co nemáš rád?What are your likes and dislikes?

do: Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.I'd like to do maths at university.

enjoy: Rád se dívám na televizi.I enjoy watching TV.

feel: Šel bych nejraději spát.I feel like going to bed.

first: Vzít si ho? Raději bych umřela!Marry him? I would die first!

I'd: Raději bych to nedělal.I'd rather not do that.

lot: Mám tě rád, moc.I like you, a lot.

love: Strašně ráda spí.She loves sleeping.

meet: Rád bych vám představil svoji ženu...I'd like you to meet my wife ...

over: Jsem rád, že už je po všem.I'm glad it's all over.

pleasure: Rád Vás poznávám. při seznamováníIt is a pleasure to meet you.

point out: Rád bych upozornil, že ...I would like to point out that ...

prefer: Mám radši hokej než fotbal.I prefer ice hockey to football.

same: Rád Vás poznávám. – Já vás taktéž.Nice to meet you. – Same here.

welcome: Klidně tady zůstaň(te)., Budeme (jen) rádi, když zůstanete.You are only welcome to stay.

would: Byli bychom rádi, kdyby ...We would be glad if ...

you'd: Raději bys tam měl jít.You'd better go there.

nejraději: mít nejradějiv oblibě co like sth best

ahead of: lie ahead of sbležet před kým, čekat na koho událost

loom: loom (ahead)rýsovat se hrozba ap., hrozit krize ap., být na obzoru

pull: pull ahead of/away fromsb vzdalovat se komu soupeři

schedule: ahead of schedulev předstihu, dřív než bylo plánováno

steam: full steam aheadplnou parou vpřed, na plno kupředu, na plný plyn vyvíjet se ap.

street: be streets ahead of sbbýt jasně lepší než kdo

time: ahead of times předstihem, dopředu, předem udělat ap.

ahead: push/forge/move aheadpostupovat/výrazně pokročit/razit si cestu vpřed rychle

bound: bound aheadvyskočit (nahoru) kvalita, množství ap.

dead: dead aheadpřímo před námi

draw: draw ahead of sbpředstihnout koho v závodě ap.

straight: straight aheadpořád rovně, přímo vpřed

go ahead: Go ahead!Do toho!, Prosím!, Pokračuj!, Máš slovo. povídej, dělej ap.

do: Dělej Go ahead., Posluž si Be my guest., povzbuzování Go go go!, na hokeji, fotbale ap. Let's go!Do toho!

myslet: think aheadmyslet dopředu

náskok: be ahead of sb, před konkurencí be ahead of the gamemít náskok před kým

předběhnout: be ahead of one's timepředběhnout svou dobu

předstih: ahead of time, předem in advancev předstihu, s předstihem

minout: Go straight ahead. You can't miss it.Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.

napřed: Go ahead I'll catch up.Jdi napřed, doženu tě.

po: You first., After you., AmE Go ahead.Až po vás.

postup: be advancing, be pushing aheadbýt na postupu

před, přede: aheadpřed sebou/námi na cestě ap.

přímo: forthright, straight-aheadpřímo vpřed

ráčit: prosím Go ahead!, až po Vás After you!Račte!

rovně: Go straight (ahead)/Keep straight on ...Jděte pořád rovně ...

slovo: The floor is yours., It's your turn to speak., prosím, můžete Go ahead.Máte slovo.

vyslat: send sb aheadvyslat koho napřed