Hlavní obsah

dislike [dɪsˈlaɪk]

Sloveso

Podstatné jméno

  • of sb/sth odpor, averze ke komu/čemuWhat are your likes and dislikes?Co máš a co nemáš rád?

Vyskytuje se v

like: co mám a nemám rádmy likes and dislikes

nerad: mít neraddislike, silně hate

odpor: mít odpor k čemuhave a distaste/dislike for sth

znelíbit se: komu se znelíbil(o) kdo/cosb took a/came to dislike, took against sb/sth

dislike: Co máš a co nemáš rád?What are your likes and dislikes?