Hlavní obsah

odpor

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (vzdor) vůči komu/čemu resistance, opposition to sb/sth(vzpurný) defiancehnutí odporuresistance movementklást odporoffer/put up resistance
  2. odb.(protisíla) fyz. resistanceodb.(aerodynamický též) dragfyz. magnetický odporreluctance
  3. (nesouhlas) protest against sthpráv. opposition to sth, dissent
  4. (nechuť) ke komu, k čemu distaste for sb/sth(neoblíbenost) dislike for sth(averze) aversion, antipathy(neochota) disinclination(odpuzení) repulsion(zhnusení) disgustmít odpor k čemuhave a distaste/dislike for sth

Vyskytuje se v

mít: mít odpor k čemuloathe, detest, abhor sth

součinitel: součinitel odporuresistance coefficient

narazit: narazit na odpormeet with opposition/vojenský ap. resistance