Hlavní obsah

drag [dræg]

Sloveso-gg-

  1. sth vléci, vláčet, táhnout co
  2. sb swh táhnout, vléci koho kam násilímHe managed to drag himself away from the TV.Povedlo se mu odlepit se od televize.
  3. sb swh přinutit koho (ode)jít kam, dostat, vytáhnout koho kam
  4. osf swh přimět se (jít), dokopat se kam s přemáháním
  5. sth prohledat, pročesat, protáhnout co řeku ap. háky, sítěmi ap.
  6. táhnout se, vléci se nudná přednáška ap.
  7. sth výp. přetáhnout co myšívýp. drag and droppřetažení objektu myší, (pře)táhni a pusť

Vyskytuje se v

cat: look like something the cat dragged invypadat jako čuně

coal: haul/drag sb over the coalsdát kartáč, vyčinit komu, vytmavit to komu

drag down: drag sb downstáhnout koho dolů, zničit koho společensky ap.

drag into: drag sb/sth intosth vtáhnout, vtahovat, zatahovat, tahat koho do čeho do diskuse, problému ap.

drag out: drag sth outprotahovat, prodlužovat, natahovat co proces ap.

drag out: drag sth outof sb vytáhnout, (vy)páčit co z koho informace ap.

high: high (on drugs)zfetovaný, sjetý, v rauši

peddler: drug peddlerobchodník s drogami, drogový dealer

pusher: (drug) pusherdealer drogový, prodejce drog

abuse: drug abuse(nelegální) užívání narkotik

baron: drug baronnarkobaron

dealer: drug dealerprodejce drog, drogový dealer

dealing: drug dealingprodej drog

dermatological: farm. dermatological drugsdermatologika

detoxification: drug detoxification unitdetoxifikační jednotka léčebny

drug: drug-inducedpolékový, léky vyvolaný komplikace ap.

drug: take/do drugsbrát drogy

drug: drug abuse(zne)užívání narkotik narkomany

drug: drug addictdrogově závislý osoba, narkoman

drug: drug drivingřízení pod vlivem drog/omamných látek

drug: Drug Enforcement Administration/Agencyúřad pro kontrolu narkotik/boj s narkotiky, protidrogový úřad

drug: drug squadprotidrogové oddělení, oddělení narkotik

drug: drug osfzdrogovat se, nadrogovat se, zfetovat se

enhance: performance enhancing drugspodpůrné prostředky doping ap.

habit: kick the drug habitzbavit se drogové závislosti

interdiction: drug interdictionzabránění pohybu drog

intravenous: intravenous drug usersnarkomani užívající drogy nitrožilně

misuse: drug misusezneužívání drog

peddle: peddle drugsprodávat drogy

prescription: non-prescription druglék bez předpisu

racket: drugs racketdrogové kšefty

rehab: drug rehabodvykací/protidrogová léčba

rehabilitation: drug rehabilitationodvykací léčba drogově závislých

sleeping: sleeping druguspávací prostředek

smuggler: drug/arms smugglerspašeráci drog/zbraní

squad: drug squadprotidrogové oddělení, oddělení pro boj s narkotiky

tsar: drug czarpověřenec pro boj s drogami

wave: wave dragvlnový odpor při překonávání rychlosti zvuku

be: Be it alcohol or drugs ...Ať je to alkohol nebo drogy ...

user: be a drug userbrát drogy