Hlavní obsah

drug [drʌg]

Podstatné jméno

  1. lék, léčivo umělé, farmaceutikumdrug-inducedpolékový, léky vyvolaný komplikace ap.
  2. droga, narkotikumtake/do drugsbrát drogydrug abuse(zne)užívání narkotik narkomanydrug addictdrogově závislý osoba, narkomandrug drivingřízení pod vlivem drog/omamných látekDrug Enforcement Administration/Agencyúřad pro kontrolu narkotik/boj s narkotiky, protidrogový úřaddrug squadprotidrogové oddělení, oddělení narkotik

Vyskytuje se v

high: high (on drugs)zfetovaný, sjetý, v rauši

peddler: drug peddlerobchodník s drogami, drogový dealer

pusher: (drug) pusherdealer drogový, prodejce drog

abuse: drug abuse(nelegální) užívání narkotik

baron: drug baronnarkobaron

dealer: drug dealerprodejce drog, drogový dealer, překupník drog

dealing: drug dealingprodej drog

dermatological: farm. dermatological drugsdermatologika

detoxification: drug detoxification unitdetoxifikační jednotka léčebny

enhance: performance enhancing drugspodpůrné prostředky doping ap.

interdiction: drug interdictionzabránění pohybu drog

intravenous: intravenous drug usersnarkomani užívající drogy nitrožilně

misuse: drug misusezneužívání drog

peddle: peddle drugsprodávat drogy, dealovat (drogy)

prescription: non-prescription druglék bez předpisu

racket: drugs racketdrogové kšefty

rehab: drug rehabodvykací/protidrogová léčba

rehabilitation: drug rehabilitationodvykací léčba drogově závislých

sleeping: sleeping druguspávací prostředek

smuggler: drug/arms smugglerspašeráci drog/zbraní

squad: drug squadprotidrogové oddělení, oddělení pro boj s narkotiky

tsar: drug czarpověřenec pro boj s drogami

be: Be it alcohol or drugs ...Ať je to alkohol nebo drogy ...

user: be a drug userbrát drogy

brát: take drugs, hovor. do drugs, muset be on drugs, dopovat dopebrát drogy

dávkovač: drug/pill dispensermed. dávkovač léků/tablet

droga: take drugs, hovor. do drugsbrát drogy

drogově: drug-addicteddrogově závislý

drogový: drug addictiondrogová závislost

farmakologický: drug industryfarmakologický průmysl

měkký: soft drugsměkké drogy

obchodník: arms/drug dealersobchodníci se zbraněmi/s drogami

omamný: narcotics, drugsomamné látky

prodejný: over-the-counter drugsvolně prodejné léky

propadnout: become addicted to drugspropadnout drogám

předpis: non-prescription/over-the-counter drugmed. lék bez předpisu

šíření: drug dealing/traffickingšíření omamných látek

tvrdý: hard drugstvrdé drogy

uspávací: sleeping druguspávací prášek/prostředek/droga

závislost: drug addictiondrogová závislost

závislý: drug addictsdrogově závislí osoby

zázračný: wonder drug, miracle curezázračný lék

lék: Are you on (any) medication?, Do you take any drugs?Berete nějaké léky?

proti: a war on drugsválka proti drogám

přechovávání: (being in) possession of (illegal) drugs/AmE narcoticspřechovávání omamných látek

účinný: highly effective drugvysoce účinný lék

výdej: dispensing of drugs, drug dispensingvýdej léků

zátah: hovor. make a drug bustudělat protidrogový zátah

drug: drug-inducedpolékový, léky vyvolaný komplikace ap.