Hlavní obsah

high [haɪ]

Přídavné jméno

  1. vysoký hora, úroveň ap. - ne osoba
  2. high definitionvysoké rozlišení obrazovky ap.
  3. high in sth bohatý na co, s velkým obsahem, obsahující hodně čeho
  4. vrcholný období ap.
  5. nejvyšší priorita ap.the task of high priorityúkol nejvyšší důležitosti
  6. vysoce postavený politik ap.
  7. vyspělý, rozvinutý technologie ap.higher animalsvyšší živočichovéhigh achievementdosažení výborných výsledků
  8. ušlechtilý, vznešený principy ap.
  9. high (on drugs) hovor.zfetovaný, sjetý, v raušiget highsjet se, zhulit se nadrogovat sehigh on alcoholzbouraný, nametený, nalitý

Slovní spojení

high and mighty high command high explosive high five high ground high hat high heels high jump high life high mass high noon high point high priest high priestess high road high school high seas high season high spot high street high tea high tech high tide high treason high water high wire high-class high-end high-flown high-flyer high-flying high-handed high-heeled high-minded high-octane high-performance high-pitched high-powered high-profile high-ranking high-rise high-roller high-speed high-spirited high-tension high-up highborn highbrow highlands highlight highlighter highway highwayman junior high shoulder-high sky-high

Vyskytuje se v

high: high in sthbohatý na co, s velkým obsahem, obsahující hodně čeho

high and mighty: the high and mightyspolečenská smetánka namyšlená ap., přen. panstvo

high ground: the high groundvýhoda, převaha proti ostatním

high road: take the high roadzbytečně neriskovat

repute: be of (high) reputebýt (velmi) uznávaný, mít dobré jméno v oboru ap.

ride: be riding highbýt navrchu, být na koni mít výhodné postavení, dobrou formu ap.

run: be running high(vy)stupňovat se napětí ap.

stand: stand sth tall/highměřit/mít (na výšku) kolik

time: it is high timeje nejvyšší čas

treason: (high) treasonvelezrada, vlastizrada

achiever: high achieverúspěšný člověk, premiant

all-time: all time record/highabsolutní rekord

bidder: the highest biddernejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvíc

bracket: high/low-income bracketvysokopříjmová/nízkopříjmová skupina

coloured: high-colouredzarudlý, zardělý pokožka

current: low/high-(voltage) currentslaboproud/silnoproud

definition: high-definition screenobrazovka s vysokým rozlišením

education: higher educationvyšší vzdělání

efficiency: high-efficiencys vysokou účinností, vysoce výkonný/účinný/efektivní

esteem: hold sb in high esteemvelice si koho vážit

ever: highest everrekordně vysoký, rekordní

fidelity: high fidelityvysoká kvalita reprodukce zvuku

forehead: high foreheadvysoké čelo

frequency: low-frequency/high-frequency wavesnízkofrekvenční/vysokofrekvenční vlnění

gas: on a low/high gasna mírném/prudkém ohni vařit ap.

gross: highest/top grossing filmfilm s nejvyššími tržbami

high-end: high-end customersnároční zákazníci požadující luxusnější zboží

higher: bot., zool. higher plantsvyšší rostliny jsoucí na vyšším vývojovém stupni

high five: give sb a high fiveplácnout si s kým

high noon: at high noonv pravé poledne

high-speed: high-speed steelrychlořezná ocel

high street: High-street fashionmóda pro širokou veřejnost hl. vycházející z posledních trendů

impact: high impact journalsimpaktované časopisy odborné s přiděleným impakt faktorem

jump: sport. high jumpskok do výšky

jumper: high/long jumperskokan do výšky/dálky

knee: knee (high) sockspodkolenky, též nadkolenky

mass: low/high/black masstichá/velká/černá mše

nutrition: high-nutrition foodvysoce výživné potraviny

octane: high octane fuelvysokooktanové palivo

pitched: high/low-pitched voicevysoký/hluboký hlas

prestige: high-prestige jobs(vysoce) prestižní zaměstnání

regard: hold sb in high regardvelmi si považovat koho

reliability: high reliability systemvysoce spolehlivý systém

rev: at high revsve vysokých otáčkách

seat: high seatposed myslivecký

shoe: high-heeled shoesboty na vysokém podpatku

sky-high: extoll sth sky-highvychvalovat co až do nebe

society: high societyspolečenská smetánka, lepší společnost

speed: at high speedvelkou rychlostí

spirit: in high spiritsve výborné náladě, výborně naladěný

struggle: They struggled through the high grass.Prodírali se vysokou trávou.

style: in high styleve velkém stylu

sugar: high in sugars vysokým obsahem cukru

thigh: thigh highdo půli stehen, po stehna sahající

tide: high/low tidepříliv/odliv

treasurer: BrE, hist. Lord (High) Treasurerlord (nejvyšší) strážce pokladu

velocity: high-velocityvysokorychlostní

visibility: high-visibilityvýborná viditelnost, nepřehlédnutelnost

voltage: high-voltage power linesvysokonapěťové dráty, dráty vysokého napětí

high wire: be on a high wire, perform a high-wire actpohybovat se na tenkém ledě, balancovat na ostří nože

bota: high-heeled shoesboty na (vysokém) podpatku

čas: it's (high) time ...je (nejvyšší) čas ...

drát: high-voltage power linesdráty vysokého napětí

kotníkový: ankle(-high) boots, šněrovací kožené desert bootskotníkové boty

kvalita: high-quality goodszboží vysoké kvality

mířit: aim highmířit vysoko

napětí: high/low voltage/tensionelektr. vysoké/nízké napětí

napospas: leave sb at/to the mercy of sb/sth, ve štychu leave sb high and dry/to twist in the windnechat/dát koho napospas komu/čemu

několikanásobně: several times higherněkolikanásobně vyšší

odbyt: sell well, hovor. sell like hot cakes, be in high demand, find a ready marketjít dobře na odbyt

podpatek: (high) heels, high-heeled shoesboty na (vysokém) podpatku

poledne: at (high) noon, at middayv (pravé) poledne

poloha: at higher altitudesve vyšších polohách

poptávka: sth is in high/great demand, there is a high/brisk demand for sthpo čem je velká poptávka

povznesený: in high spirits, elevated, slang. highhovor. v povznesené náladě opilý

dudgeon: in high dudgeonvzteky bez sebe, silně rozčilený/rozhořčený, rozlícený

pravý: at high noonv pravé poledne

přednostní: (high) priority deliverypřednostní zásilka

příliv: at high tideza přílivu

rizikový: high-risk pregnancy/groupsmed. rizikové těhotenství/skupiny

rychlost: at high/full speedvelkou/plnou rychlostí

sezona: high season, peak seasonhlavní sezona v cestovním ruchu ap.

skákat: do the high/long jumpsport. skákat do výšky/dálky

skok: high jumpskok vysoký

skokan: high jumperskokan do výšky

skopičina: (tom)foolery, horseplay, antics, high jinks, capers, silly tricksskopičiny dovádění

střední: secondary/AmE high schoolstřední škola

středoškolský: secondary education, AmE high school educationstředoškolské vzdělání

stupeň: BrE lower secondary school, AmE junior high (school)druhý stupeň (základní školy)

škola: secondary/AmE high schoolstřední škola

tlak: low/high blood pressuremed. nízký/vysoký (krevní) tlak

třaskavina: high explosivesilná třaskavina

třída: hl. nákupní BrE high street, AmE Main Street, s hlavním tahem též broadwayhlavní třída

vrchní: high courtpráv. vrchní soud

vrchovatý: highly, supremely, to the highest extentvrchovatou měrou

vysoký: high jumpsport. skok vysoký

vyspělý: high/advanced technologyvyspělá technologie

výše: anticyclone, high(-pressure area)oblast tlakové výše

výška: high jumpsport. skok do výšky

výškový: high-rise buildingvýšková budova

výživný: high/low nutritional/nutritive valuevysoká/nízká výživná hodnota

vzdělání: primary/secondary/university/higher educationzákladní/střední/vysokoškolské/vyšší vzdělání

zaměstnanost: high/low employment ratevysoká/nízká zaměstnanost

horečka: He had a high fever.Měl vysokou horečku.

hříšně: exorbitantly high priceshříšně vysoké ceny

na: It is high time.Je na čase.

nejvyšší: It's high time to ...Je nejvyšší čas ...

odskákat: You'll smart for this!, You are for the high jump.Tak to si odskáčeš!

odvolat se: appeal to a higher courtodvolat se k vyššímu soudu

panelový: (concrete) high-rise blockpanelový dům vysoký

postavení: have a high social status/rankmít vysoké společenské postavení

přeřadit: BrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/downpřeřadit na vyšší/nižší rychlost

snést: The material withstands high strain.Materiál snese vysoké namáhání.

tučný: rich cheese, full/high-fat cheesetučný sýr

: It's high time he was ...Už aby byl ... je nejvyšší čas

velký: at high altitudeve velké nadmořské výšce

vrchol: high tide/summervrchol přílivu/léta

však: It is a cheap, nevertheless a high-quality product.Je to levný, přesto však kvalitní výrobek.

výnosný: high-yield, high-yieldingvysoce výnosný

vysoce: high-ranking, euf. top-drawer, významný prominentvysoce postavený

vysoko: fly high/higherletět vysoko/výš(e)

zaznamenat: High values were detected...Byly zaznamenány vysoké hodnoty...