Hlavní obsah

serious [ˈsɪərɪəs]

Vyskytuje se v

music: classical/serious musicklasická/vážná hudba

can: You can't be serious.To určitě nemyslíš vážně.

trouble: We are in serious trouble.Máme vážné potíže.

havarijní: v havarijním stavuin serious disrepair, oficiálně neobyvatelný condemned, staticky narušený structurally unsound

hrubý: hrubá chybagross error, serious mistake

hudba: klasická/vážná/taneční/populární/komorní/lidová/pochodová hudbaclassical/serious/dance/popular/chamber/folk/march(ing) music

smrtelně: myslet to smrtelně vážněbe dead serious, be in deadly earnest

vážný: vážná hudbaclassical/serious music

myslet: Myslíš to vážně?Do you mean it?, Are you serious?

vážně: Myslíš to vážně?Are you serious (about it)?, Do you mean it?, hovor. No kidding?

vážný: vážný problémserious problem

vážný: z vážných důvodůfor serious reasons

vážný: vážná chorobaserious disease

vážný: vážné zraněníserious/major/severe injury

zranění: těžké/lehké/smrtelné zraněníserious/slight/fatal injury