Hlavní obsah

serious [ˈsɪərɪəs]

Vyskytuje se v

music: classical/serious musicklasická/vážná hudba

can: You can't be serious.To určitě nemyslíš vážně.

trouble: We are in serious trouble.Máme vážné potíže.

havarijní: in serious disrepair, oficiálně neobyvatelný condemned, staticky narušený structurally unsoundv havarijním stavu

hrubý: gross error, serious mistakehrubá chyba

hudba: classical/serious/dance/popular/chamber/folk/march(ing) musicklasická/vážná/taneční/populární/komorní/lidová/pochodová hudba

smrtelně: be dead serious, be in deadly earnestmyslet to smrtelně vážně

vážný: classical/serious musicvážná hudba

myslet: Do you mean it?, Are you serious?Myslíš to vážně?

vážně: Are you serious (about it)?, Do you mean it?, hovor. No kidding?Myslíš to vážně?

zranění: serious/slight/fatal injurytěžké/lehké/smrtelné zranění

serious: Are you serious (about it)?Myslíš to vážně?