Hlavní obsah

hrubý

Přídavné jméno

  1. (povrch) rough(strukturou ap.) coarse(s velkými zrny) coarse-grained(neopracovaný) (in the) rough(hlas) coarse, gruff
  2. (přibližný) rough(nekonkrétní) broadhrubý odhadrough estimatev hrubých rysech nastínit ap.in outline
  3. (bez odpočtů) grosshrubý domácí produktgross domestic product
  4. (nezdvořilý) rude, uncivil(obhroublý) coarse, crude, abrasive(sprostý) vulgarByl k ní hrubý jako vždy.He was rude to her as usual.
  5. (výrazný) gross(závažný) serioushrubá chybagross error, serious mistake

Vyskytuje se v

násilí: použít hrubého násilíuse brute force

odhad: hrubý odhadrough estimate

produkt: ekon. hrubý domácí/národní produktgross domestic/national product

přírůstek: ekon. hrubý přírůstekgross increase

zisk: hrubý ziskgross profit

zacházení: hrubé zacházení s vězni ap.harsh treatment, maltreatment, mistreatment

culpable: culpable negligencehrubá nedbalost trestně postižitelná, vedoucí k úmrtí ap.

earnings: gross/net earningshrubý/čistý příjem

err: err gravelyudělat hrubou chybu

gross: gross negligencehrubá nedbalost

gross: ekon. gross wagehrubá mzda

negligence: culpable negligencehrubá nedbalost trestná, vedoucí k smrti ap.

outline: in outlinev hlavních/hrubých rysech, zhruba popsat ap.

proceeds: gross/net proceedshrubý/čistý výnos

product: ekon. gross national producthrubý národní produkt

profit: ekon. gross/net profithrubý/čistý zisk

thumbnail: thumbnail sketchhrubý náčrt, hrubá skica

offensive: offensive languagehrubá mluva, nadávky

rough: make a rough draft of sthnakreslit hrubý náčrtek čeho