Hlavní obsah

hrubý

Přídavné jméno

  1. (povrch) rough(strukturou ap.) coarse(s velkými zrny) coarse-grained(neopracovaný) (in the) rough(hlas) coarse, gruff
  2. (přibližný) rough(nekonkrétní) broadhrubý odhadrough estimatev hrubých rysech nastínit ap.in outline
  3. (bez odpočtů) grosshrubý domácí produktgross domestic product
  4. (nezdvořilý) rude, uncivil(obhroublý) coarse, crude, abrasive(sprostý) vulgarByl k ní hrubý jako vždy.He was rude to her as usual.
  5. (výrazný) gross(závažný) serioushrubá chybagross error, serious mistake

Vyskytuje se v

násilí: použít hrubého násilíuse brute force

odhad: hrubý odhadrough estimate

produkt: ekon. hrubý domácí/národní produktgross domestic/national product

přírůstek: ekon. hrubý přírůstekgross increase

zisk: hrubý ziskgross profit

zacházení: hrubé zacházení s vězni ap.harsh treatment, maltreatment, mistreatment

culpable: hrubá nedbalost trestně postižitelná, vedoucí k úmrtí ap.culpable negligence

earnings: hrubý/čistý příjemgross/net earnings

err: udělat hrubou chybuerr gravely

gross: hrubá nedbalostgross negligence

negligence: hrubá nedbalost trestná, vedoucí k smrti ap.culpable negligence

outline: v hlavních/hrubých rysech, zhruba popsat ap.in outline

proceeds: hrubý/čistý výnosgross/net proceeds

product: hrubý národní produktekon. gross national product

profit: hrubý/čistý ziskekon. gross/net profit

thumbnail: hrubý náčrt, hrubá skicathumbnail sketch

offensive: hrubá mluva, nadávkyoffensive language

rough: nakreslit hrubý náčrtek čehomake a rough draft of sth

hrubý: v hrubých rysech nastínit ap.in outline