Hlavní obsah

konečný

Vyskytuje se v

stanice: konečná staniceterminal, terminus

produkt: konečný produktend product, výstup output

vystoupit: Vystup(te) na konečné.Get off at the terminus.

cut-off: cut-off (date)nejzazší/konečný termín platnosti ap.

full-time: full-time scorekonečný stav, konečné skóre zápasu ap.

grand: grand totalkonečná hodnota

inexhaustible: inexhaustible patiencenekonečná trpělivost

result: as a result of sthnásledkem, v důsledku čeho, v konečném důsledku

result: end resultkonečný výsledek

score: final scorekonečný stav sportovního utkání

statement: ekon. completion statementkonečné vyúčtování

ultimate: ultimate consumerkonečný spotřebitel

upshot: in the upshotnakonec, v konečném důsledku, koneckonců

end: end of the linei přen. (naprostý) konec, hovor. konečná situace bez východiska ap.