Hlavní obsah

první, kniž. prvý

Číslovka

  1. (na začátku v pořadí) (the) firstzkr. 1st(v žebříčku ap.) topza prvé ... a za druhéfirstly ... and secondlyprvní patroBrE first floor, AmE second floorprvní světová válkaWorld War I, the first world war, zkr. WWIposkytnout komu první pomocgive sb first aid
  2. (významem) the first(nejlepší, nejvyšší) premierv prvé řaděfirst of all

Vyskytuje se v

again: once againještě jednou, znovu

again: as much/many again(ještě) jednou tolik

biannual: med. biannual examinationprohlídka jednou za půl roku

bout: one bout of exercise a weekjedno nárazové cvičení týdně

burn: first-degree/second-degree burnpopálenina prvního/druhého stupně

circle: dress circleprvní balkon v divadle

difference: It makes no difference.V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.

disposable: disposable needles(injekční) jehly na jedno použití

draught: in one draughtna jeden hlt, jedním hltem, hovor. na ex

equation: equation of the first/second orderrovnice prvního/druhého řádu

even: an even poundpřesně jedna libra

first aid: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

first aid: first-aid post/stationstanice první pomoci, ošetřovna

first person: first person narrativevyprávění v první osobě

fling: at one flingjedním vrzem, rázem, najednou

go: in/at one gonaráz, najednou, na jeden zátah

green: green shootsmladé výhonky, přen. první náznaky hospodářského zotavení

gulp: in one gulpjedním lokem/hltem

home: single-parent homeneúplná domácnost, domácnost s pouze jedním rodičem

item: item-by-itemjeden po druhém, postupně

jeans: pair of jeans(jedny) džíny

lady: first ladyprvní dáma

magnitude: of the first magnitudeprvní velikosti hvězda ap., nejvýznamnější, nejdůležitější, nejzávažnější záležitost

master: master copyhlavní/první kopie, originál záznamu, nahrávky ap.

mistress: Mistress of the Robesprvní komorná britské královny

much: very much the sametéměř stejný, na jedno brdo

much: as much againještě jednou tolik

narrator: first-/third-person narratorvypravěč v první/ve třetí osobě

next: next but onepřespříští, ob jedno/jeden hned za dalším

once: not onceani jednou

once: never onceani jednou (jedinkrát) nikdy

order: equation of the first orderrovnice prvního řádu

original: práv. original jurisdictionjurisdikce v první instanci

page: page-turnerstrhující četba/kniha, kniha, která se čte jedním dechem

pair: a pair of stairsjedny schody, schodiště, přen. patro

photo: photo session(jedno) focení modelky ap.

place: place betsázka na umístění mezi prvními třemi v dostihu

point: at some pointv určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnu

preference: ekon. fraudulent preferenceupřednostnění jednoho věřitele před ostatními - insolventní firmou

premier: BrE premier leagueprvní liga

press-up: one-arm(ed) press-upskliky na jedné ruce

quick: hovor. quick onejedno pivo, jedna štamprdle ap.

ringside: ringside seatsedadlo v první řadě

say: hovor. Says who?A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžka

secretary: First Secretary of Stateprvní náměstek předsedy vlády

seed: top seedprvní nasazený hráč turnaje

sequence: in sequencejeden po druhém, po sobě jdoucí

session: photo session(jedno) focení modelky ap.

shamble: be (in) a shamblesbýt jeden velký binec

side: sunny side upbez obracení, dělaný jako volské oko, opečený z jedné strany vajíčko

single: single bedpostel pro jednoho

snap: AmE in a snapv mžiku, hned, jedna dvě velice rychle

specific: gender-specific diseasenemoc příznačná pro jedno pohlaví

spot: top spotčelní příčka, první místo

swing: take a swing at sbohnat se po kom, snažit se jednu vrazit komu

syringe: disposable syringestříkačka na jedno použití

throw: throw a punchdát ránu, jednu ubalit pěstí

throwaway: throwaway paper cupspapírové kelímky na jedno použití

time: one at a timejeden po druhém, po jednom

toast: French toastchleba ve vajíčku, BrE toust opečený z jedné strany

unsupported: child's first unsupported stepsprvní samostatné krůčky dítěte

wallop: with one wallopjednou ranou, jedním úderem

again: Come again?Ještě jednou., Prosím? nerozuměl jsem ap.

another: one difficulty after anotherjedna překážka za druhou

be: It was to be his first trip.Měl to být jeho první výlet.

can: Can I have another coffee?Mohu dostat ještě jednu kávu?

care: He doesn't care about it.Je mu to jedno., Nezáleží mu na tom.

condition: on one conditionpod jednou podmínkou

cut: He cut his (first) tooth.Prořezal se mu první zub. dítěti

either: I don't want either.Nechci ani jeden.

either: He couldn't remember either man's name.Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.

feature: The film features a Russian actor.Ve filmu hraje jednu z hlavních rolí ruský herec.

first: the first few flakesprvních pár vloček

first: Ralph spoke first.Ralph mluvil jako první.

indifferent: I'm indifferent.Je mi jedno. který si vezmu ap.

luck: You're in luck! There's one ticket left.Máš štěstí! Jeden lístek ještě zbyl.

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

more: once moreještě jednou, znovu, opět

once: once a dayjednou denně

pair: a pair of shoesjedny boty

piece: piece of information(jedna) informace

scrabble: He scrabbled to arrive first.Snažil se dorazit první.

secondly: firstly ... and secondlyza prvé ... a za druhé

touristy: one of the less touristy islandsjeden z méně turisty okupovaných ostrovů

week: once a weekjednou týdně

all: I am all ears.Jsem jedno velké ucho. poslouchám

basket: put all one's eggs in one basketvsadit všechno na jednoho koně

bitten: once bitten, twice shykdo se jednou spálil, podruhé si dá pozor, chybami se člověk učí

blow: in one blowjednou ranou, rázem, šmahem

blue: once in a blue moonjednou za uherský rok