Hlavní obsah

equation [ɪˈkweɪʒən or -ʃən]

Vyskytuje se v

degree: rovnice druhého stupněmat. equation of the second degree

differential: diferenciální rovnicedifferential equation

exponential: exponenciální rovniceexponential equation

order: rovnice prvního řáduequation of the first order

kvadratický: mat. kvadratická rovnicequadratic equation

rovnice: mat. kořen/řešení rovniceroot/solution of an equation

equation: rovnice prvního/druhého řáduequation of the first/second order