Hlavní obsah

degree [dɪˈgriː]

Podstatné jméno

  1. of sth stupeň, míra čehomed. third-degree burnpopálenina třetího stupněmat. equation of the second degreerovnice druhého stupněling. degree of comparisonstupeň při stupňování
  2. stupeň teploty, úhlu, tvrdosti ap.
  3. in sth titul z čeho, hodnost univerzitní ap.BrE honours degree, AmE degree with honorsčervený diplom akademickýdegree dayden promoce, tech. denostupeň míra poklesu vnitřní teploty - náročnost budovy na vytápění

Vyskytuje se v

degree: a degree of sthzdravá míra, přiměřené množství čeho

honour: honours (degree)červený diplom univerzitní

third-degree: third degreevýslech třetího stupně nejtvrdší, hl. s mučením, přen. křížový výslech

burn: first-degree/second-degree burnpopálenina prvního/druhého stupně

first-degree: first-degree murderúkladná vražda

freedom: stat. degree of freedomstupeň volnosti

liquidity: degree of liquiditystupeň likvidity

master: master's (degree)magisterský titul, titul magistra

murder: práv. first degree murderúkladná vražda předem připravená

second: second-degree burnpopálenina druhého stupně

small: by small degreespostupně, po troškách

third-class: third-class degreediplom třetího stupně nejnižší titul britských univerzit

varying: with varying degrees of successse střídavými úspěchy

above: five degrees above zeropět stupňů nad nulou

below: ten degrees below zerodeset stupňů pod nulou

bakalář: bachelor's degreetitul bakaláře

diplomový: (diploma) thesis, řidč. degree workdiplomová práce

magisterský: master's degree studymagisterské studium

míra: to the same degree, stejně equallystejnou měrou, ve stejné míře

příslovce: adverb of place/time/manner/degreepříslovce místa/času/způsobu/míry

střídavý: with varying degrees of successse střídavými úspěchy

stupeň: first degree murdervražda prvního stupně

titul: university degreevysokoškolský titul

úkladný: premeditated murder, first degree murder, first-degree murderpráv. úkladná vražda

úspěch: with varying degrees of success, with mixed successse střídavými úspěchy

vysokoškolsky: with a university degree, academically educatedvysokoškolsky vzdělaný

vysokoškolský: university degreevysokoškolský titul

doktorát: doctor's degree in philosophy, PhD degreedoktorát z filosofie

minus: minus five degrees, five degrees below zerominus pět stupňů

nad, nade: three degrees above zerotři stupně nad nulou

nula: five degrees above zeropět stupňů nad nulou

pod, pode: five degrees below zeropět pod nulou

pohybovat se: The temperature is around 11 degrees.Teplota se pohybuje kolem 11 stupňů.

stín: 35 degrees in the shade35 stupňů ve stínu

určitý: to a certain extent, to some degree, in a waydo určité míry

jistý: to some/a certain degree/extentdo jisté míry