Hlavní obsah

above [əˈbʌv]

Předložka

  1. nad čím/co, výš než co výškově,úrovníHe lifted his hands above his head.Zvedl ruce nad hlavu.five degrees above zeropět stupňů nad nulou
  2. přes co hluk ap., více než co jiný hluktalk above sthpřekřičet co jiný hluk ap.

Příslovce

  1. nahoře, navrchufrom aboveshora, svrchu, z výšky
  2. shora, výše v textu ap.the above mentioned/citedvýše uvedený/zmíněný
  3. (and) above (a) víc, (a) výš než daná hodnota

Vyskytuje se v

all: above allpředevším, v prvé řadě, hlavně

board: above boardpoctivý, čestný, korektní

cut: be a cut above sb/sthbýt výrazně lepší než kdo/co

else: above all elseze všeho nejvíc, především, víc než co jiného

marry above: marry above osfvdát se nad své poměry do vyšších kruhů

over: over and above(navíc) přes, nad co obvyklé množství ap., nad rámec/rozsah čeho

average: above (the) averagenad průměrem

ground: below/above groundpod/nad zemí

mention: the above mentionedvýše uvedený ve smlouvě

reproach: above/beyond reproachperfektní, bez chybičky, bezúhonný jemuž nelze nic vytknout

sea: 100 meters above sea level100 metrů nad mořem

put: She puts health before/above money.Řadí/Staví zdraví před peníze.

hladina: above the sea levelnad hladinou moře výška

nadmořský: altitude, height above sea level, elevationnadmořská výška

podezření: above suspicionmimo podezření

příjem: above-average incomenadprůměrný příjem

řada: především first of all, first thing, hlavně above allv první řadě

shůry: gift/sent from abovedar/seslaný shůry

uvedený: the above mentioned, aforesaidvýše uvedený

výše: see aboveviz výše

výška: altitude, elevation, height above sea levelnadmořská výška

zmíněný: above mentionedvýše zmíněný

mráz: below/above freezing pointpod/nad bodem mrazu

nad, nade: He lives above me.Bydlí nade mnou.

nula: five degrees above zeropět stupňů nad nulou

průměr: above the averagenad průměrem

seshora: view from abovepohled seshora

vytknout: It is above reproach.Nelze tomu nic vytknout.

vznést se: rise above the cloudsvznést se nad mraky

obligo: be in the clear, mimo podezření be above suspicion, vyváznout be off the hookhovor. být z obliga

above: (and) above(a) víc, (a) výš než daná hodnota