Hlavní obsah

než, kniž. nežli

Spojka

  1. (srovnání) than(násobně) as ... asdvakrát vyšší než játwice as tall as me
  2. (dříve) before... než odejdeš.Before you leave ...
  3. (dokud ne) till, untilPočkej, než přijdu.Wait till I come., Wait for me to come.
  4. než aby (na to aby) topomocí infinitivuJe příliš plachý, než aby křičel.He is too shy to shout.
  5. (raději) rather than(namísto) instead of doing sthNež tady čekat, půjdu sám.I'll go alone rather than wait.

Vyskytuje se v

dvakrát: dvakrát větší nežtwice as big as sb/sth

víc: víc než dostmore than enough

běžný: běžnější u žen než u mužůmore prevalent in women than in men

daleko: být daleko lepší (než...)be far better (than...), hovor. be miles better (than...)

dřív: Dřív než přijde ...Before he comes ...

chytrý: Je mnohem chytřejší, než vypadá.She is much cleverer than she looks.

jinak: Nemohu jinak, než ...I have no choice but ...

jindy: více než kdy jindymore than ever

jiný: Je jiný než ...He is different from ...

lehký: Bude to lehčí než minule.It will be easier than last time.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.Our house is even smaller than yours.

menší: On je mnohem menší než já.He is much shorter than me.

mladší: Je o tři roky mladší než já.He is three years younger than me.

nadít se, nadát se: Než se naděješ ...Before you know/realize it ...

nelze: Nelze než souhlasit.You/One/I can't but agree.

nezbývat: Nezbývá mi než odejít.I have no choice but to leave.

rád: Mám raději hokej než fotbal.I prefer ice hockey to football.

spíš: Byl spíš naštvaný než smutný.He was more angry than sad.

vysoko: ještě výš(e) než coeven higher than sth

vysoký: být o něco vyšší než kdo/cobe a bit higher/hl. o lidech taller than sb/sth

vyšší: On je vyšší než já.He is taller than me.

vzpamatovat se: A než se vzpamatuješ ...And before you know it ...

zbývat: Nezbývá (nám) než...There is no other way but to..., We have no other choice but...

holub: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

košile: Bližší košile než kabát.Charity begins at home.

lepší: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

napočítat: než bys do tří napočítal v mžikuin the twinkling of an eye, before you can say Jack Robinson

švec: než bys řekl švecbefore you can say Jack Robinson, in a jiffy

užitek: nadělat víc škody než užitkudo more harm than good, be more trouble than worth

vrabec: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.