Hlavní obsah

jinak

Vyskytuje se v

anebo: anebo jinak ...or else ...

dnes: Dnes je všechno jinak.Things are different these days.

nakonec: Nakonec se rozhodl jinak.At last he thought better of it.

nějak: nějak jinaksome other way

nelze: Nelze jinak.There is no other way., It can't be avoided.

further: až do odvolání, dokud nebude oznámeno jinakuntil further notice

instruct: pokud není/nebude nařízeno/uvedeno jinak, pokud neobdrží(te) jiné pokynyunless otherwise instructed

provide: pokud není stanoveno jinakpráv. unless otherwise provided

tack: zkusit jiný způsob, zkusit to jinak změnit přístupchange tack

unless: není-li uvedeno jinakunless otherwise stated

but: Nemohla jinak, než mu gratulovat.She could not but congratulate him.

else: Chovej se slušně, jinak uvidíš!Behave, or else!

jinak: jinak řečenoin other words