Hlavní obsah

jinak

Příslovce

  1. (jiným způsobem) (in a) different way, in another way, otherwiseJinak to nejde.There is no other way.Rozhodl jsem se jinak.I've changed my mind.Nemohu jinak, než ...I have no choice but ...Jak jinak to mohu najít?How else can I find it?jinak řečenoin other words
  2. (v jiných ohledech) otherwise, in other respects(a dále také) alternativelyJinak je normální.Otherwise he is normal.
  3. (v opačném případě) or (else), otherwise(pokud není něco splněno) failing thatDej mi to, jinak ...Give it to me or else ...

Vyskytuje se v

anebo: anebo jinak ...or else ...

dnes: Dnes je všechno jinak.Things are different these days.

nakonec: Nakonec se rozhodl jinak.At last he thought better of it.

nějak: nějak jinaksome other way

nelze: Nelze jinak.There is no other way., It can't be avoided.

different: know differentvědět, že to je jinak

further: until further noticeaž do odvolání, dokud nebude oznámeno jinak

instruct: unless otherwise instructedpokud není/nebude nařízeno/uvedeno jinak, pokud neobdrží(te) jiné pokyny

otherwise: unless otherwise statedpokud není uvedeno jinak

otherwise: know otherwisevědět, že to je jinak

provide: práv. unless otherwise providedpokud není stanoveno jinak

tack: change tackzkusit jiný způsob, zkusit to jinak změnit přístup

unless: unless otherwise statednení-li uvedeno jinak

but: She could not but congratulate him.Nemohla jinak, než mu gratulovat.

else: Behave, or else!Chovej se slušně, jinak uvidíš!

other: but other than that ...ale jinak kromě toho ap.