Hlavní obsah

jinak

Příslovce

  1. (jiným způsobem) (in a) different way, in another way, otherwiseJinak to nejde.There is no other way.Rozhodl jsem se jinak.I've changed my mind.Nemohu jinak, než ...I have no choice but ...Jak jinak to mohu najít?How else can I find it?jinak řečenoin other words
  2. (v jiných ohledech) otherwise, in other respects(a dále také) alternativelyJinak je normální.Otherwise he is normal.
  3. (v opačném případě) or (else), otherwise(pokud není něco splněno) failing thatDej mi to, jinak ...Give it to me or else ...

Vyskytuje se v

anebo: anebo jinak ...or else ...

dnes: Dnes je všechno jinak.Things are different these days.

nakonec: Nakonec se rozhodl jinak.At last he thought better of it.

nějak: nějak jinaksome other way

nelze: Nelze jinak.There is no other way., It can't be avoided.