Hlavní obsah

stejně, stejno

Příslovce

  1. (podobně) equally, just as ... as sb, of the same sth, evenly(velmi podobně) alikeJe stejně starý jako já.He is the same age as me.Je stejně chytrý jako kterýkoli ...He is just as clever as any ...stejně jaký jako kdo/co při srovnávání dvou věcías what as sb/sthstejně jako ...just as ..., (spolu s) together with ...
  2. (totožně, identicky) identically(stejným způsobem) (in) the same way

Vyskytuje se v

míra: stejnou měrou, ve stejné mířeto the same degree, stejně equally

starý: být stejně starý jako kdobe sb's age

vyjít: vyjít na stejnoamount to the same thing

starý: Jsou stejně staří.They are (of) the same age.

stejný: mít stejný názorhave the same opinion

stejný: stejné velikostiof the same size

stejný: ve stejné řaděin the same line

věk: být ve stejném věku jako kdobe sb's age, be the same age as sb

způsob: stejným způsobemin the same way/manner/fashion

loď: Jsme všichni na stejné/jedné lodi.We are all in the same boat.

age: be sb's agebýt stejně starý jako kdo

equal: be of equal importancemít stejný význam

fellow: fellow suffererčlověk trpící stejnou chorobou

hand: two screws of the same handdvě šroubovice se stejným směrem vinutí závitu

ilk: of that ilkhovor. téhož druhu, stejné sorty, stejného ražení

manner: in the same mannerstejně

much: very much the sametéměř stejný, na jedno brdo

rival: rival applicantsuchazeči o stejné místo

sex: people of the same sexlidé stejného pohlaví

size: (be) of a sizebýt stejně velký více kousků ap.

sufferer: fellow suffererstejně nemocný člověk, člověk trpící stejnou chorobou jako jiný

variation: variations of the same themeobměny stejného tématu

alike: Men and women alike...Muži, stejně jako ženy,...

attend: We attend the same school.Chodíme do stejné školy.

equivalent: be of equivalent valuemít stejnou hodnotu

same: He wore the same clothes as me.Měl na sobě ty stejné šaty jako já.

well: They might as well be robbers.Stejně tak to mohli být lupiči.

with: It is the same with other sports.Je to stejné i u jiných sportů.

cloth: cut from the same clothze stejného těsta lidé ap.