Hlavní obsah

stejně, stejno

Příslovce

  1. (podobně) equally, just as ... as sb, of the same sth, evenly(velmi podobně) alikeJe stejně starý jako já.He is the same age as me.Je stejně chytrý jako kterýkoli ...He is just as clever as any ...stejně jaký jako kdo/co při srovnávání dvou věcías what as sb/sthstejně jako ...just as ..., (spolu s) together with ...
  2. (totožně, identicky) identically(stejným způsobem) (in) the same way

Vyskytuje se v

míra: stejnou měrou, ve stejné mířeto the same degree, stejně equally

starý: být stejně starý jako kdobe sb's age

vyjít: vyjít na stejnoamount to the same thing

stejně: Stejně to udělám!I will do it anyway!

stejný: mít stejný názorhave the same opinion

věk: být ve stejném věku jako kdobe sb's age, be the same age as sb

způsob: stejným způsobemin the same way/manner/fashion

loď: Jsme všichni na stejné/jedné lodi.We are all in the same boat.

age: být stejně starý jako kdobe sb's age

equal: mít stejný význambe of equal importance

fellow: člověk trpící stejnou choroboufellow sufferer

hand: dvě šroubovice se stejným směrem vinutí závitutwo screws of the same hand

hobby-horse: omílat stále totéž/to své, mlít pořád tu svou, vést stále svou, mlít pořád stejnou písničkuride on one's hobby-horse

ilk: hovor. téhož druhu, stejné sorty, stejného ražení, podobného typuof that ilk

manner: stejněin the same manner

much: téměř stejný, na jedno brdovery much the same

rival: uchazeči o stejné místorival applicants

sufferer: stejně nemocný člověk, člověk trpící stejnou chorobou jako jinýfellow sufferer

variation: obměny stejného tématuvariations of the same theme

alike: Muži, stejně jako ženy,...Men and women alike...

attend: Chodíme do stejné školy.We attend the same school.

equivalent: mít stejnou hodnotube of equivalent value

same: Měl na sobě ty stejné šaty jako já.He wore the same clothes as me.

well: Stejně tak to mohli být lupiči.They might as well be robbers.

with: Je to stejné i u jiných sportů.It is the same with other sports.

cloth: ze stejného těsta lidé ap.cut from the same cloth