Hlavní obsah

věk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (fyzické stáří) age(roky) yearsve věku čtyřiceti letat the age of fortyvypadat na svůj věklook one's agebýt ve stejném věku jako kdobe sb's age, be the same age as sbv útlém věkuat an early age
  2. (období života) ageškolní věkschool agepsych. krize středního věkumidlife crisis
  3. (pokročilé stáří) (old) age(staroba) agedness, senescencevysoký/pokročilý věkgreat/advanced age
  4. věky (dlouhá doba) ages, long timevěky (roky) yearsna věky věkůfor ever and ever

Vyskytuje se v

plodný: woman of childbearing agežena v plodném věku

produktivní: working/productive ageproduktivní věk

předškolní: preschool(-age) childrenděti v předškolním věku

střední: midlife crisiskrize středního věku

univerzita: University of the Third Ageuniverzita třetího věku

útlý: at a tender/very young agev útlém věku

vypadat: look one's agevypadat na svůj věk

zlatý: golden days/age, kniž. halcyon dayszlaté časy, zlatý věk

moudřet: grow wiser with agemoudřet s věkem

podle: judging by his agesoudě podle jeho věku

age: not look one's agenevypadat na svůj věk

childbearing: woman of childbearing agežena v plodném věku

consenting: práv. consenting adultosoba ve věku, kdy může legálně začít sexuální život hl. o homosexuálech

crisis: midlife crisiskrize středního věku

grand: hist. grand sieclezlatý věk 17. století ve Francii

grow: grow wiser with agemoudřet s věkem

information: information ageinformační věk

later: in later lifeke stáru, ve vyšším věku

leave: leaving agevěk ukončení školy

live: live to a ripe old agedožít se vysokého věku

pensionable: pensionable agedůchodový věk

retirement: retirement agevěk odchodu do důchodu, důchodový věk

retiring: retiring agedůchodový věk, věk pro odchod do důchodu

school-leaving: school-leaving agevěk ukončení (povinné) školní docházky

tender: at a tender agev útlém věku

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

look: He doesn't look his age.Nevypadá na svůj věk.

through: He has difficulty in walking through age.Kvůli svému věku má potíže s chůzí.

věk: school ageškolní věk