Hlavní obsah

věk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (fyzické stáří) age(roky) yearsve věku čtyřiceti letat the age of fortyvypadat na svůj věklook one's agebýt ve stejném věku jako kdobe sb's age, be the same age as sbv útlém věkuat an early age
  2. (období života) ageškolní věkschool agepsych. krize středního věkumidlife crisis
  3. (pokročilé stáří) (old) age(staroba) agedness, senescencevysoký/pokročilý věkgreat/advanced age
  4. věky (dlouhá doba) ages, long timevěky (roky) yearsna věky věkůfor ever and ever

Vyskytuje se v

plodný: žena v plodném věkuwoman of childbearing age

produktivní: produktivní věkworking/productive age

předškolní: děti v předškolním věkupreschool(-age) children

střední: krize středního věkumidlife crisis

univerzita: univerzita třetího věkuUniversity of the Third Age

útlý: v útlém věkuat a tender/very young age

vypadat: vypadat na svůj věklook one's age

zlatý: zlaté časy, zlatý věkgolden days/age, kniž. halcyon days

moudřet: moudřet s věkemgrow wiser with age

podle: soudě podle jeho věkujudging by his age

střední: lidé středního věkumiddle-aged people

age: not look one's agenevypadat na svůj věk

age: at the age ofve věku kolika let

age: the atomic ageatomový věk

age: the age of steamvěk páry

age: down (through) the agespo celé věky

childbearing: woman of childbearing agežena v plodném věku

consenting: práv. consenting adultosoba ve věku, kdy může legálně začít sexuální život hl. o homosexuálech

crisis: midlife crisiskrize středního věku

grand: hist. grand sieclezlatý věk 17. století ve Francii

grow: grow wiser with agemoudřet s věkem

information: information ageinformační věk

later: in later lifeke stáru, ve vyšším věku

leave: leaving agevěk ukončení školy

live: live to a ripe old agedožít se vysokého věku

pensionable: pensionable agedůchodový věk

retirement: retirement agevěk odchodu do důchodu, důchodový věk

retiring: retiring agedůchodový věk, věk pro odchod do důchodu

school-leaving: school-leaving agevěk ukončení (povinné) školní docházky

tender: at a tender agev útlém věku

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

look: He doesn't look his age.Nevypadá na svůj věk.

through: He has difficulty in walking through age.Kvůli svému věku má potíže s chůzí.