Hlavní obsah

vypadat

Nedokonavé sloveso

  1. (mít vzhled) jak look (like) sth(působit dojmem) give the impression of being sthčeské příslovce se po look překládá anglickým příd. jménemJak vypadá?What does he look like?vypadat dobře/hrozně/staře/nešťastnělook good/awful/old/unhappyvypadat na svůj věklook one's age
  2. vypadá to (jevit se) it looksvypadá to (zdá se) it seems, it appears to be (like)/as sthVypadá to na déšť.It looks like rain.vypadat jako bylook as if

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

draze: look expensivevypadat draze

ošklivě: look uglyvypadat ošklivě

sklesle: look crestfallenvypadat sklesle

vandrák: look messyvypadat jako vandrák

bezvadně: It looks great/perfect.Vypadá to bezvadně.

bledě: You look awfully pale.Vypadáš hrozně bledě.

divně: It looks strange.Vypadá to divně.

hezky: She looked nice.Vypadala hezky.

chudě: He looks poor ...Vypadá chudě ...

chytrý: She is much cleverer than she looks.Je mnohem chytřejší, než vypadá.

jak: What does it look like?, situace ap. How does it look?, How are things looking?, How do things look?Jak to vypadá?

nadčasově: look timelessvypadat nadčasově

naštvaně: He looked pretty angry.Vypadal dost naštvaně.

pěkně: It looks nice.Vypadá to pěkně.

podobně: They look similar.Vypadají podobně.

překvapeně: He looked surprised.Vypadal překvapeně.

přepadle: look haggardvypadat přepadle

růžově: It doesn't look very promising.Nevypadá to růžově.

slibně: It looks promising.Vypadá to slibně.

strašně: She looked awful.Vypadala strašně.

škaredě: It looks ugly.Vypadá to škaredě.

úplně: look exactly like sthvypadat úplně jako co

uraženě: He looked offended.Vypadal uraženě.

věk: look one's agevypadat na svůj věk

vyčerpaně: look exhaustedvypadat vyčerpaně

vyděšeně: She looked pretty frightened.Vypadala dost vyděšeně.

zdravě: look healthyvypadat zdravě

age: not look one's agenevypadat na svůj věk

dwarf: be dwarfed by sthvypadat malinký vedle čeho

familiar: look/sound familiarvypadat/znít povědomě

look: look a foolvypadat jako blázen, být za blázna

promise: promise wellvypadat slibně

dreadful: look dreadfulvypadat strašně

like: What does she look like?Jak vypadá?

seem: You seem tired.Vypadáš unaveně.

those: Those look better than these.Tamty vypadají lépe než tyto.

face: have a face like thundervypadat velmi naštvaně

vypadat: look good/awful/old/unhappyvypadat dobře/hrozně/staře/nešťastně