Hlavní obsah

spadat

Vyskytuje se v

kompetence: být v čí kompetenci, spadat/náležet/patřit do čí kompetencelie/fall within sb's authority

spadat: To spadá do jeho pravomoci.It comes under his competence.

guarantee: spadat pod zárukube covered by/under the guarantee