Hlavní obsah

kompetence

Vyskytuje se v

scope: within/beyond sb's scopev rámci/mimo rámec kompetence/možností koho

kompetence: be beyond sb's authoritypřesahovat čí kompetence