Hlavní obsah

způsobilost

Vyskytuje se v

capacity: práv. legal capacityprávní způsobilost, způsobilost k právním úkonům

civil: práv. civil disabilityomezení občanskoprávní způsobilosti

fitness: fitness for workpráceschopnost, pracovní způsobilost

legal: legal capacityprávní způsobilost, způsobilost k právům a úkonům