Hlavní obsah

způsobilost

Vyskytuje se v

capacity: právní způsobilost, způsobilost k právním úkonůmpráv. legal capacity

civil: omezení občanskoprávní způsobilostipráv. civil disability

fitness: práceschopnost, pracovní způsobilostfitness for work

legal: právní způsobilost, způsobilost k právům a úkonůmlegal capacity

způsobilost: právní způsobilost, způsobilost k právním úkonůmlegal capacity