Hlavní obsah

capacity [kəˈpæsɪtɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. for sth schopnost čeho, způsobilost k čemucreative capacitiestvůrčí schopnostipráv. legal capacityprávní způsobilost, způsobilost k právním úkonům
  2. kapacita, výkonnost průmyslu ap.ekon. production capacityvýrobní kapacitacapacity loadmaximální (povolený) náklad, plné zatížení n nosné, nákladové kapacity
  3. objem nádrže, obsah kontejneru
  4. kapacita sálu ap. počet míst

Přídavné jméno

  • zaplňující do posledního místa počet diváků ap.capacity crowdplná návštěvnost, maximální počet diváků při vyprodaném stavu

Vyskytuje se v

bed: lůžková kapacitabed capacity

diminished: zmenšená/snížená příčetnost, snížená trestní odpovědnost omezená schopnost posoudit závažnost svého činu užitá při obhajoběpráv. diminished capacity/responsibility

fiduciary: funkce zmocněncepráv. fiduciary capacity

germination: klíčivostgermination capacity

heat: tepelná kapacita, měrné teplotech. heat capacity

legal: právní způsobilost, způsobilost k právům a úkonůmlegal capacity

load: nosnost, ložná kapacita auta ap.tech. load-carrying capacity

official: z úřední moci, oficiálně ze své oficiální pozicein an official capacity

overload: přetížitelnostoverload capacity

radiant: zářivost, sálavostradiant capacity

stadium: vyprodaný stadionstadium-capacity audience

static: statická únosnosttech. static load capacity

transmission: přenosová kapacitatransmission capacity

potenciál: vojenský potenciálmilitary potential/capacity

provozní: tech. provozní kapacitaworking capacity

sezení: (počet) míst k sezenínumber of seats, seating capacity

způsobilost: právní způsobilost, způsobilost k právním úkonůmlegal capacity

naplno: jet naplno výroba ap.operate at full capacity

capacity: tvůrčí schopnosticreative capacities