Hlavní obsah

capacity [kəˈpæsɪtɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. for sth schopnost čeho, způsobilost k čemucreative capacitiestvůrčí schopnostipráv. legal capacityprávní způsobilost, způsobilost k právním úkonům
  2. kapacita, výkonnost průmyslu ap.ekon. production capacityvýrobní kapacitacapacity loadmaximální (povolený) náklad, plné zatížení nosné, nákladové kapacity
  3. objem nádrže, obsah kontejneru
  4. kapacita sálu ap. počet míst

Přídavné jméno

  • zaplňující do posledního místa počet diváků ap.capacity crowdplná návštěvnost, maximální počet diváků při vyprodaném stavu

Vyskytuje se v

bed: bed capacitylůžková kapacita

diminished: práv. diminished capacity/responsibilityzmenšená/snížená příčetnost, snížená trestní odpovědnost omezená schopnost posoudit závažnost svého činu užitá při obhajobě

fiduciary: práv. fiduciary capacityfunkce zmocněnce

fiduciary: práv. act in a fiduciary capacityjednat jako zmocněnec

germination: germination capacityklíčivost

heat: tech. heat capacitytepelná kapacita, měrné teplo

legal: legal capacityprávní způsobilost, způsobilost k právům a úkonům

load: tech. load-carrying capacitynosnost, ložná kapacita auta ap.

official: in an official capacityz úřední moci, oficiálně ze své oficiální pozice

overload: overload capacitypřetížitelnost

radiant: radiant capacityzářivost, sálavost

stadium: stadium-capacity audiencevyprodaný stadion

static: tech. static load capacitystatická únosnost

transmission: transmission capacitypřenosová kapacita