Hlavní obsah

position [pəˈzɪʃən]

Sloveso

  • sth swh umístit, usadit, dát co kamposition osf swhzaujmout místo/pozici kde usadit se ap.

Vyskytuje se v

position: in positionna správném místě, ve správné poloze

kneel: kneeling positionklek, pozice vkleče

reclining: reclining positionpoloha vleže, leh

recovery: med. recovery positionstabilizovaná poloha

supine: supine positionleh na zádech

white-collar: white-collar positionsúřednické pozice

leh: prone position, lying on one's stomachleh na břiše

poloha: in a vertical positionve svislé poloze

sed: when sitting, in a seated positionv sedu

skrčený: in a crouched positionve skrčené poloze

spatný: basic positionsport. stoj spatný

uhájit: manage to defend one's positionuhájit své pozice

určit: stanovit fix the position of sb/sth, najít locate sb/sth, lokalizovat localize sthurčit polohu koho/čeho

klek: when kneeling, in a kneeling position, on one's kneesv kleku

postavení: leading positionvedoucí postavení

pozice: misuse one's positionzneužít své pozice

silný: firm positionsilná pozice

upevnit: strengthen one's positionupevnit své postavení

úřad: hold the position of sbzastávat úřad koho

vypudit: He had been ousted from the position.Byl vypuzen ze své pozice.

zaujímat: occupy/hold an important positionzaujímat důležitou pozici

zaujmout: position osf swhzaujmout místo kde