Hlavní obsah

situation [ˌsɪtjʊˈeɪʃən]

Vyskytuje se v

crisis: crisis situationkrizová situace

inflame: inflame the situationpřiostřit situaci napětí ap.

win-win: win-win situationsituace, kdy nelze prohrát ať dopadne jakkoli, vždy budeme spokojeni

embarrassing: embarrassing situationtrapná situace

ridiculous: ridiculous situationkomická situace

klíčový: crucial moment, zvratu turning point, ve vývoji hry ap. situationklíčový okamžik

komedie: situation comedy, sitcomsituační komedie

prekérní: be in a bind, be in an awkward situationbýt v prekérní situaci

situační: situation comedy, hovor. sitcomsituační komedie

zachránit: save the situationzachránit situaci

zjednat: rectify sth, put sth right, situace remedy the situationzjednat nápravu čeho

ocitnout se: We find ourselves in a strange situation.Ocitli jsme se ve zvláštní situaci.

posoudit: review a situationposoudit situaci

situace: (un)favourable situation(ne)příznivá situace

vnést: It could shed light on the situation.Mohlo by to do situace vnést trochu světla.

zhodnotit: evaluate the situationzhodnotit situaci