Hlavní obsah

embarrassing [ɪmˈbærəsɪŋ or em-]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

embarrassed: feel/be embarrassedcítit se trapně, být v rozpacích, stydět se v trapné situaci

embarrassing: embarrassing situationtrapná situace

ostuda: disgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up(u)dělat ostudu komu

přivést: embarrass, udivit confound, bewilder, nonplus sbpřivést koho do rozpaků

rozpaky: be/feel embarrassed, be/feel abashedbýt v rozpacích

uvést: embarrass, discomfit, zmást perplex, nonplus sb, nepříjemnou otázkou ap. put sb on the spotuvést do rozpaků

stydno: sb feels ashamed, trapně sb feels embarrassedkomu je stydno

trapas: It was embarrassing.Byl to trapas.

trapně: feel embarrassedcítit se trapně

embarrass: embarrass osfshodit se, ztrapnit se