Hlavní obsah

uvést

Dokonavé sloveso

  1. (udat) state(říct) say(důvody ap.) give(cenu ap.) quote(zmínit) mention(zapsat do formuláře ap. též) indicate(citovat ap.) quote, citeuvést příkladgive an example, hovor. give a for instance, čeho exemplify sthuvést jednotlivě/po položkáchitemize
  2. (do jistého stavu) put, set, bring in(to) sthuvést do rozpakůembarrass, discomfit, (zmást) perplex, nonplus sb, (nepříjemnou otázkou ap.) put sb on the spotuvést v omyl kohomislead sb, (oklamat) deceive sbuvést do pohybu coset sth in motionuvést co do provozuput sth into operationuvést co ve známostmake sth known
  3. (nové dílo ap.) introduce, bring out(představit publiku) present(divadelní hru) put on (the stage), produce, mount(na program) put on(návrh) bring forward
  4. (začlenit, zavést) introduce, put(vypustit na trh ap.) launch(do distribuce) releasebýt uvedenbe introduced, (vyjít) come out, (na trh) be launched
  5. (na místo ap.) koho kam usher, show sb swh(do místnosti) show inUvedl je dovnitř.He showed them in.
  6. (do společnosti ap.) koho introduce sb
  7. (výstup ap.) introduce(předmluvou ap.) preface
  8. kniž.(do úřadu ap.) koho installkniž.(slavnostně) induct

Vyskytuje se v

chod: uvést do chodustart up, rozběhnout get/set sth working/going, přimět k fungování get sth to work

míra: uvést co na správnou míruto correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straight

pohyb: uvést co do pohybuput/set sth in motion

provoz: uvést co do provozuput sth into operation, do chodu get sth going, novou linku ap. též commission sth

příklad: uvést komu příklad čehogive sb an example of sth, give sb a for instance

rozpaky: uvést koho do rozpakůembarrass sb, do velkých make sb squirm, vyvést z míry discomfit sb

souvislost: dávat/uvést co do souvislosti s čímconnect sth with sth, relate sth to sth

úžas: přivést koho k úžasu, uvést koho v úžasastound, astonish sb

známost: uvést co ve známostmake sth known, announce sth, odhalit disclose sth

pravý: uvést to/věci na pravou míru výrok ap.set/put the record straight

being: dát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v životbring sth into being

example: uvést příkladgive an example

go: uvést do provozu, rozchodit, rozběhnout co zařízení ap.get sth going

instance: uvést příkladAmE give a for instance

instruct: pokud není/nebude nařízeno/uvedeno jinak, pokud neobdrží(te) jiné pokynyunless otherwise instructed

known: oznámit co, uvést co ve známostmake sth known

make: dát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.make osf known

motion: uvést co do pohybu, rozhýbat coput sth in motion

place: zavést do praxe, uvést v účinnost coput sth in place

red alert: být v/uvést koho do stavu nejvyšší pohotovostibe/put sb on red alert

set: rozběhnout, rozjet, uvést do chodu co stroj ap.set sth going

simmer: uvést co do mírného varubring sth to a simmer

stipulate: jak je uvedeno (ve smlouvě)/bylo ujednáno, v souladu se ... smlouvou ap.as stipulated ...

trance: uvést koho do transuput sb into a trance

unless: není-li uvedeno jinakunless otherwise stated

valid: uvést co v platnostmake sth valid

misquote: Uvedli/Udali špatně své ceny.They misquoted their prices.

state: jak je uvedeno níže v dokumentuas stated below

uvést: uvést příkladgive an example, hovor. give a for instance, čeho exemplify sth