Hlavní obsah

present [ˈprezənt]

Podstatné jméno

 1. the present současnost, přítomnostup to the presentdoteď, do(po)sud, do současnosti
 2. presents tyto dokumenty v dokumentech k označení jich samotných

Podstatné jméno

 • dárek, darChristmas presentsvánoční dárkyfarewell/parting presentdárek na rozloučenouleaving presentdárek na odchodnou z práce ap.give sth as a presentdarovat co

Sloveso

 1. sb with sth, sth to sb předat, předávat co komu cenu, dokument ap.
 2. představovat problém ap., nastolit otázku, poskytnout příležitost ap.
 3. present itself vyskytnout se problém ap., naskytnout se, objevit se příležitost ap.
 4. sth to sb předložit, přednést, podat komu informace
 5. sb/sth popsat, vylíčit, vykreslit koho/co
 6. present osf prezentovat se, předvést se, projevit se jak
 7. dělat dojem, ukazovat, ukázat jistý aspekt, vzhled
 8. present osf swh dostavit se, přijít, přijet kam
 9. sth hl. BrE uvádět, moderovat co program ap.show presented by ...show uváděná ... kýmAmE= host, introduce
 10. sth uvést, uvádět co hru ap., připravit výstavu ap.
 11. sb to sb (oficiálně) představit koho komu důležité osobě ap.

Vyskytuje se v

present-day: present daysoučasnost, dnešek

arm: Present arms!K poctě zbraň!

birthday: birthday presentdárek k narozeninám

farewell: farewell presentdárek na rozloučenou

leave: leaving presentdar na odchodnou/rozloučenou při odchodu z podniku ap.

perfect: ling. present/past/future perfectpředpřítomný/předminulý/předbudoucí (čas)

present-day: up to the present dayaž do dneška/současnosti

wedding: wedding presentsvatební dar