Hlavní obsah

represent [ˌreprɪˈzent]

Vyskytuje se v

amply: amply representedhojně zastoupený

hrát: play the part of sb, represent, impersonate, portray sbhrát roli koho

olympiáda: represent at the Olympicsreprezentovat na olympiádě

početně: largely/amply representedpočetně zastoupený ve vzorku ap.

represent: be (well) representedbýt (dostatečně) zastoupen v parlamentu ap.