Hlavní obsah

represent [ˌreprɪˈzent]

Vyskytuje se v

amply: amply representedhojně zastoupený

hrát: hrát roli kohoplay the part of sb, represent, impersonate, portray sb

olympiáda: reprezentovat na olympiáděrepresent at the Olympics

početně: početně zastoupený ve vzorku ap.largely/amply represented