Hlavní obsah

distort [dɪˈstɔːt]

Vyskytuje se v

pokroucený: distorted informationpokroucená informace

zkresleně: misrepresent, give a distorted account/picture of sthzkresleně podat co