Hlavní obsah

zkresleně

Příslovce

  • distortedlyzkresleně podat comisrepresent, give a distorted account/picture of sth

Vyskytuje se v

distortion: zkreslení skutečnosti v novinách ap.distortion of reality

zkresleně: zkresleně podat comisrepresent, give a distorted account/picture of sth