Hlavní obsah

distorted [dɪˈstɔːtɪd]

Vyskytuje se v

pokroucený: pokroucená informacedistorted information

zkresleně: zkresleně podat comisrepresent, give a distorted account/picture of sth